Arbetslöshetskassas medlemsavgift för året 2019

Arbetslöshetskassans medlemsavgift för året 2019 är 0,45 procent av den beskattningsbara inkomsten. Storleken på medlemsavgift bekräftas årligen av Finansinspektionen på basis av arbetslöshetskassans styrelses framställning.