Medlemsavgift uppärs inte för förmåner

Industrins arbetslöshetskassa uppbär inte medlemsavgift för utbetalda förmåner. Under arbetslöshetstid betalar du inte medlemsavgift för förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassan eller Fpa. Från löneinkomster betalas medlemsavgift i normal ordning