Industrifacket deltar i politisk manifestation

Industrifacket deltar i en politisk manifestation mot aktiveringsmodellen på fredag 2.2.2018. Därtill arrangerar facket en politisk strejk som börjar 2.2.2018 klockan 6 och avslutas samma tid följande morgon.

Med strejken och manifestationen vill facket uttrycka sin syn på aktiveringsmodellen och regeringens åtgärder.

Läs mer på Industrifackets webbplats.

Ifall du är arbetslös och deltar i manifestationen behöver du inte anmäla detta i ansökan om dagpenning. Ifall du deltar i sysselsättningsfrämjande service måste du anmäla frånvaro genom ansökan. Ifall du deltar i jobbsökarträning, prövning, arbetsverksamheti rehabiliserinssyfte eller karriärträning betalas inte dagpenning för frånvarotid, ifall inte denna beror på egen eller barns sjukdom eller en arbetsintervju.