FFC:s beslutsfattare vill slopa aktiveringsmodell

Ca 600 medlemmar av FFC:s medlemsförbunds styrelser som samlades i Helsingfors krävde att utkomstskyddets aktiveringsmodell slopas. Samtidigt krävde man att avsluta beredningen av den så kallade tvaktiveringsmodellen två, som går hårt åt karenserna.

Under evenemanget presenterade FFC en egen motiverande sysselsättningsmodell.

På Industrifackets webbplats: FFC föreslår att aktiveringsmodellen ska läggas på is – nuvarande situation orättvis för arbetslösa

På FFC:s webbplats: FFC vill lindra karenserna för arbetslösa och ersätta en del av dem med varningar – tjänster i stället för skrämsel