Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

A-kassa, kuvituskuva
Miten omavastuuaika vaikuttaa päivärahaan

Uutiset

16.1.2023

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajalta ei pääsääntöisesti makseta päivärahaa. Jos sinulla on hakujaksolla työtunteja osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä, omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava työtön aika.

Omavastuupäiviä voivat olla päivät maanantaista perjantaihin ja kalenteriviikkoon voi sisältyä yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuajan on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviin ei voida lukea aikaa, jolta päivärahaoikeuttakaan ei ole (esimerkiksi korvauksettoman määräajan eli karenssin ajalta).

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalla  omavastuuaika kuluu samalla, kun palvelun ajalta maksetaan päivärahaa.

Arkipyhät voidaan myös lukea omavastuuseen, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon ennen arkipyhää, eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan lomautustilanteessa arkipyhäkorvausta.

Omavastuuajan asettaminen uudelleen

Omavastuuaika asetetaan, kun täytät työssäoloehdon ja enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta uudelleen, jos täytät työssäoloehdon ja uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on asetettu silloin.

Muistathan aina lukea saamasi päätöksen huolellisesti loppuun asti.

Ansiopäiväraha