A-kassan jäsenyyshakemus

Avoimen työttömyyskassan yksilöjäseneksi voi liittyä kuka tahansa työsuhteessa oleva alle 68-vuotias palkansaaja.

Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun jäsenyyshakemus on tullut kassalle ja josta alkaen jäsenmaksut on maksettu.

Kun jäsenyyshakemuksesi on hyväksytty, sinulle lähetetään postitse jäsenmaksuviitteet.