Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Helpotusta työttömyysturvaan - omavastuuaika poistuu väliaikaisesti

Uutiset

28.1.2022

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvaan tehtävät helpotukset. Väliaikaisten lakimuutosten myötä omavastuuaika poistetaan sekä yrittäjät voivat saada työmarkkinatukea tammikuun alusta helmikuun loppuun. 

Keväällä 2020 hallitus toimeenpani useita väliaikaisia lakeja työttömyysturvaan, joista nyt otetaan uudelleen käyttöön omavastuuajan poisto sekä yrittäjien mahdollisuus saada työmarkkinatukea.

Omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa

Väliaikaisen lain perusteella ansiopäivärahaan voidaan maksaa viiden päivän omavastuuajan ajalta, jos omavastuuaikasi on alkanut ajanjaksolla 1.1.–28.2.2022.

Oikeus on takautuva, eli maksamme päivärahan omavastuuajalta jälkikäteen. Maksamme automaattisesti takautuvasti maksamatta jääneet ansiopäivärahat omavastuuajoilta.

Tavallisesti ansiopäivärahan maksamisen alussa omavastuuajalta ei makseta päivärahaa.

Työmarkkinatukea yrittäjille

Toinen työttömyysturvalain muutos koskee yrittäjiä. Yrittäjille voidaan maksaa työmarkkinatukea tietyin ehdoin ajanjaksolla 1.1.– 28.2.2022, vaikka yrittäjän yritystoiminta ei ole kokonaan päättynyt.

Lisätietoja:

Omavastuuaikaa koskeva muutos: Hallituksen esitys 240/2022
Yrittäjien työmarkkinatukea koskeva muutos: Hallituksen esitys 239/2022