Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Hallituksen esitys: muutosturvaa ikääntyneille - eläkeputki poistuu

Uutiset

28.4.2022

Hallitus on edennyt suunnitelmissaan poistaa lisäpäiväoikeus eli ns. eläkeputki, mutta 55 vuotta täyttäneille esitetään 1.1.2023 alkavaksi uutta muutosturvamallia. Tähän kuuluu muun muassa työttömyyskassan tai Kelan maksama muutosturvaraha. Eduskunta ei ole vielä vahvistanut hallituksen esitystä.

Lisäpäiväoikeudelle eli eläkeputkella tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan, vaikka ansiopäivärahan enimmäisaika (300-500 päivää) on tullut täyteen. Ansiopäivärahan lisäpäiviä on mahdollista saada syntymävuodesta ja iästä riippuen. Lisäksi on tullut olla eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Asteittaiset muutokset ikäluokittain

Lisäpäiväoikeuden lakkauttaminen ei vaikuta niihin, joilla oikeus lisäpäiviin on jo syntynyt. Lisäksi muutos ei koske niitä, jotka siirtyvät eläkeputkeen ennen vuotta 2023. Vuonna 1962 syntyneet ovat viimeinen ikäluokka, jotka voivat käyttää nykymuotoista lisäpäiväoikeutta.

Asteittaiset muutokset koskevat siis vuonna 1963 ja sen jälkeen syntyneitä vuodesta 2023 alkaen. Vuonna 1963 syntyneiden lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee 63 vuoteen, 1964 syntyneiden alaikäraja 64 vuoteen ja vuonna 1965 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joilla ei ole oikeutta lisäpäiviin lainkaan.

Lisäpäivien maksaminen päättyisi viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Muutosturvaa vastapainoksi

Eläkeputken poistamisen vastapainoksi hallitus esittää uutta muutosturvamallia, jonka perusteella sen piirissä olevilla olisi oikeus:

  • yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan
  • enintään 6 kuukautta kestävään koulutukseen, jonka arvo vastaisi enintään 2 kuukauden palkkaa
  • 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen.

Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on:

  • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisen työsuhteen päättyminen ei täytä ehtoa)
  • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
  • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
  • 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Uusi muutosturvamalli otettaisiin käyttöön 1.1.2023 alkaen, eli malli koskisi niitä, joiden työsopimus on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Muutosturvaraha haettavaksi työttömyyskassasta tai Kelasta

Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, jos henkilö on työttömyyskassan jäsen. Muutosturvaraha voidaan maksaa, vaikka henkilö ei olisi täyttänyt työttömyyskassan 26 viikon jäsenyys- tai työssäoloehtoa. Työttömyyskassan jäsenyydellä ei ole kuitenkaan merkitystä maksettavan muutosturvarahan määrään, vaan se on kaikille samansuuruinen. Myös Kela voi maksaa muutosturvarahan.

Muutosturvarahalla ei ole vaikutusta ansiopäivärahan määrään eli sitä voidaan maksaa ansiopäivärahan lisäksi, mutta se ei toisaalta myös edellytä työttömyyttä. Yhden kuukauden palkkaa vastaava muutosturvaraha voidaan maksaa, vaikka henkilö aloittaisi välittömästi uuden työsuhteen.

Muutosturvakoulutuksen järjestää TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman ansiopäivärahan menetystä.