Työttömyysturvan aktiivimalli hyväksyttiin eduskunnassa

Hallituksen esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi omavastuupäivin hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2017. Malli tulee näin ollen voimaan 1.1.2018. Hallitus tavoittelee uudistuksella nopeampaa työllistymistä.

Aktiivisuuteen kannustetaan seuraamalla työskentelyä, koulutukseen osallistumista ja yrittäjyyttä 65 maksupäivän jaksoissa. Jos työnhakija ei ole jaksolla aktiivinen, etuuden tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän jakson ajan. Ensimmäinen aktiivisuuden seurantajakso alkaa vuoden 2018 alussa silloin hakijoina olevilla. Työttömyyden alun omavastuupäivät vähenevät samalla seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Aktiivisuutta seurataan työttömyyskassassa

Kaikkien työnhakijoiden aktiivisuutta seurataan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos 65 etuuden maksupäivän aikana on

  • vähintään 18 tuntia työssä
  • viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
  • tuloa yritystoiminnasta vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon luettavasta työtulosta (n. 240 € v. 2017 tasossa)

aktiivisuusedellytys täyttyy, ja etuuden taso säilyy seuraavalla 65 maksupäivän jaksolla ennallaan. Jos työnhakija ei ole aktiivinen, etuuden tasoon tulee 4,65 prosentin leikkaus seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Nämä jaksot seuraavat toisiaan niin, että aktiivisuutta seurataan jatkuvasti. Etuuden tason leikkaus on aina maksimissaan 4,65 prosenttia. Tarkastelujakso alkaa alusta, kun työssäoloehto täyttyy tai työllistymisen vuoksi etuutta ei ole voitu maksaa ollenkaan. Samalla etuus palautuu normaalitasolle.

Aktiivisuusedellytystä ei ole kaikissa tilanteissa

Aktiivisuutta ei edellytetä lainkaan silloin, kun työnhakija saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, toimii omais- tai perhehoitajana tai odottaa eläkeyhtiön työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Näissä tilanteissa aktiivisuutta ei myöskään seurata. Etuus maksetaan normaalisuuruisena silloin, kun hakija on seurannan ulkopuolella.

Lomautetut ovat aktiivisuuden seurannan piirissä vain silloin, kun kokoaikainen lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivää, tai hakija on lomautettu lyhennetylle työpäivälle ja saa soviteltua etuutta. 64 päivää tai sen alle kestäneen lomautuksen ajalta aktiivisuutta ei edellytetä.

Työttömyysetuuden hakeminen ja aktiivisuusedellytys

Työttömyyskassa seuraa hakemuksen tietojen perusteella aktiivisuusedellytyksen täyttymistä 65 maksupäivän jaksolla samalla, kun seurataan työssäoloehdon kertymistä. Aktiivisuusedellytyksen ulkopuolella olevilla aktiivisuusseurantaa ei ole.

Hakemuksen yhteydessä kysytään maksettavista ja haetuista sosiaalietuuksista ja eläkkeistä. Työttömyyskassalle tulee ilmoittaa myös omais- tai perhehoidosta. Muista ilmoittaa myös etuuksissa tapahtuvista muutoksista työttömyyskassalle.

Teollisuusliiton valtuusto otti kantaa aktiivimalliin kokouksessaan 19.12.2017. Lue jutut aiheesta Teollisuusliiton sivuilla:

Teollisuusliitto valmistelee ammattiosastot poliittisiin mielenilmauksiin
Työttömiä kurittava aktiivimalli ärsyttää Teollisuusliiton valtuuston jäseniä

Lue myös nämä

Korona-väliaikaislakien vaikutus jäseniimme

Keväällä koronatilanteen alkaessa maamme hallitus valmisteli kiireesti väliaikaisia lakimuutoksia työsopimuslakiin ja työttömyysturvaan. Lakimuutoksilla pyrittiin vastaamaan todella nopeaan ja ennakoimattomaan lomautusten ja työttömyyden kasvuun. Keskeisin väliaikainen...

Jos työnhakumatkalle haluat mennä nyt…

… niin vältä yllätykset lukemalla tämä blogiteksti, jossa käydään läpi mahdollisimman yksinkertaisesti, mitä sinun on hyvä tietää työnhakumatkaa suunnitellessasi. Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, mikä työnhakumatka...

Ajankohtaista aktiivimallissa

Aktiivisuuden osoittamiseen uusia tapoja Hallituksen kehysriihessä huhtikuun alkupuolella sovittiin uusista aktiivimallissa hyväksyttävistä koulutuksista ja palveluista. Jatkossa aktiivisuudeksi voidaan huomioida mm. ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja muiden...