Korona-väliaikaislakien vaikutus jäseniimme

Keväällä koronatilanteen alkaessa maamme hallitus valmisteli kiireesti väliaikaisia lakimuutoksia työsopimuslakiin ja työttömyysturvaan. Lakimuutoksilla pyrittiin vastaamaan todella nopeaan ja ennakoimattomaan lomautusten ja työttömyyden kasvuun.

Keskeisin väliaikainen muutos oli se, että normaalisti ansiopäivärahakauden alkuun asettuvilta viideltä korvauksettomalta omavastuupäivältä on nyt poikkeuksellisesti maksettu päiväraha. Yli 30 000 työttömyyskassamme jäsentä on jo hyötynyt tästä väliaikaislaista. Tärkeä, varsinkin nuorempia jäseniämme koskeva on poikkeuslaki, joka on antanut oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan jo kolmen kassajäsenyyskuukauden aikaisen työskentelyn jälkeen. Noin kuusisataa jäsentämme on saanut tämän ansiosta ansioturvaoikeuden koronapoikkeusaikana.

Ansiosidonnaisen päivärahan enimmäisajan päivät eivät väliaikaislain määräyksellä ole kertyneet lomautetuilla keväästä alkaen, eivätkä heinäkuun alun jälkeen myöskään muista syistä työttöminä olevilla jäsenillä. Tällä muutoksella ei ole ollut kovin suurta merkitystä osittain tai määräajaksi lomautetuille jäsenille. Kokonaan lomautetuille ja kokonaan työttömille jäsenille tällä laskurin ”jäädyttämisellä” puolestaan on ollut iso merkitys, koska se on suojannut ja siirtänyt jäsenten putoamista ansiosidonnaiselta päivärahalta työmarkkinatuelle työttömyyden pitkittyessä poikkeusaikana. Tämä lakimuutos on hyödyttänyt yhteensä yli 45 000 jäsentämme.

Nämä edellä mainitut lakimuutokset päättyvät vuoden vaihteessa. Kuitenkin esimerkiksi ansiopäivärahan maksamisessa omavastuuajalta on melko väljä siirtymäaika. Jos esimerkiksi ensimmäinen lomautuspäivä on viimeistään 31.12.2020, voidaan omavastuupäiviltä maksaa päivärahaa vielä kevään 2021 aikanakin, vaikka kaikki omavastuupäivät eivät osuisikaan vuoden 2020 puolelle. Ratkaiseva tekijä tässä tilanteessa on lomautuksen tosiasiallinen alkaminen, ei lomautusilmoituksen antaminen. Tämä mahdollisuus kuitenkin loppuu viimeistään kesän tietämillä, kun korvauksettomat omavastuuajat taas asetetaan, vaikka lomautus olisi alkanutkin vuoden 2020 puolella. Jos työttömyys on alkanut vuoden 2020 puolella, omavastuupäiviltä voidaan maksaa ansiopäivärahaa niin kauan, kun ei ole kertynyt 26 työviikkoa ensimmäisen työttömyyspäivän jälkeen.

Työttömyysturvaan tehtiin myös muutamia muita, pienempiä muutoksia. Esimerkiksi niin sanotun sovitellun päivärahan suojaosaa nostettiin kesäkuussa 300 eurosta 500 euroon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömänä ollessa saa ansaita sivutulona 500 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää maksettavan ansiopäivärahan määrää. Tästä lakimuutoksesta on ollut hyötyä niille jäsenillemme, jotka ovat onnistuneet työllistymään osittain työttömyys- tai lomautusaikanaan. Tällaista soviteltua päivärahaa on kesäkuusta lähtien tähän mennessä saanut yli 4000 jäsentä. Lakimuutos on toki hyödyttänyt vain niitä jäseniä, jotka ovat ansainneet yli 300 euroa. Tätä lakimuutosta on nyt jatkettu vielä maaliskuun 2021 loppuun asti.

Normaaleista käytännöistä poiketen lomautettujen opiskelun tai yritystoiminnan pää/sivutoimisuutta ei ole tutkittu koronapoikkeuslakien aikana. Opiskelua koskevaa lakimuutosta jatketaan edelleen aina vuoden 2021 loppuun asti. Lomautetun opiskelua ei siis tutkita ensi vuoden aikanakaan. Niin sanotun normaalilain aikana lomautettu saatetaan katsoa tietyissä tilanteissa päätoimiseksi opiskelijaksi, mikä estää ansiopäivärahan saamisen, vaikka muutoin ansiosidonnaisen päivärahan saamisehdot täyttyisivätkin.

Liikkuvuusavustuksen myöntämisperusteisiin tehtiin lisäksi kesäkuussa pieni helpotus, jota on myös jatkettu maaliskuun 2021 loppuun asti. Jos työtön vastaanottaa vähintään kahden kuukauden kestoisen työsuhteessa tehtävän kokoaikatyön, joka on yli kahden tunnin edestakaisen matkan päässä kotoa, hän voi saada peruspäivärahan suuruisen etuuden enintään kahden kuukauden ajalta, työsuhteen keston mukaan. Tämä etuus maksetaan siis palkan ja ansiosidonnaisen päivärahan päälle. Jäsenemme ovat valitettavan huonosti pystyneet hyödyntämään tätä helpotusta. Liikkuvuusavustuksia ei ole myönnetty tänä vuonna enempää kuin viime vuonnakaan. Se varmasti kertoo siitä, että työpaikan saaminen ei ole ollut korona-aikana helppoa.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että jäsenemme ovat tämän haastavan poikkeusvuoden aikana hyötyneet työttömyysturvaan tehdyistä väliaikaisista muutoksista. Työttömyyskassassa olemme iloisia, että meillä on ollut mahdollista tarjota tavanomaisesta poikkeavaa, parempaa turvaa jäsenillemme heidän vaikeissa taloudellisissa tilanteissaan.

Kaisa Tikka

Etuuspäällikkö

Lue myös nämä

Jos työnhakumatkalle haluat mennä nyt…

… niin vältä yllätykset lukemalla tämä blogiteksti, jossa käydään läpi mahdollisimman yksinkertaisesti, mitä sinun on hyvä tietää työnhakumatkaa suunnitellessasi. Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, mikä työnhakumatka...

Työttömän palvelut eivät saisi pirstaloitua

Työttömyysturvan toimeenpanoon on tulossa lähivuosina mittavia muutoksia. Jo nyt voidaan nähdä, että työttömien palvelut pirstaloituvat muutosten seurauksena. Tähän mennessä toteutetut irralliset työttömyysturvan muutokset vain vauhdittavat...

Työttömyysturvan aktiivimalli hyväksyttiin eduskunnassa

Hallituksen esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi omavastuupäivin hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2017. Malli tulee näin ollen voimaan 1.1.2018. Hallitus tavoittelee uudistuksella nopeampaa työllistymistä. Aktiivisuuteen kannustetaan seuraamalla työskentelyä, koulutukseen osallistumista...