Äkillinen hakemusmäärän nousu haastaa kassoja

Koronaepidemian aiheuttama kriisitilanne ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt liikkumisen ja toiminnan rajoitukset johtavat lomautusten ja työsuhteiden päättymisten ennennäkemättömään vyöryyn. Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu johonkin työttömyyskassaan, joka maksaa lomautusten ja työttömyyden ajalta ansiopäivärahaa.

Vaikka työttömyyskassat ovat pääsääntöisesti varautuneet muutoksiin työllisyydessä hyvin, melkein yhdessä yössä tullut lomautusaalto haastaa lähes kaikkien työttömyyskassojen toiminnan tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Teollisuuden alalla odotamme hakemusmäärän ainakin kaksin-kolminkertaistuvan.

Teollisuuden työttömyyskassassa edellinen lomautusaalto sijoittui vuodenvaihteeseen 2019-2020, jolloin ansiopäivärahan saajien määrä nousi noin kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. Erilaisia järjestelyjä tekemällä selvisimme saajamäärän kasvusta hyvin, eivätkä käsittelyajat pidentyneet kohtuuttomiksi. Juuri ennen koronaviruksen aiheuttamaa maailmanlaajuista kriisiä työllisyystilanne alkoi jo kevättä kohti näyttää paremmalta.

Alakohtaisissa kassoissa, kuten Teollisuuden työttömyyskassassa, on mahdollisuus saada ennakkotietoja tulevista lomautuksista ja irtisanomisista, koska yhteydet alan työpaikkoihin ja Teollisuusliittoon ovat jo entuudestaan tiiviit.

Tällä hetkellä Teollisuuden työttömyyskassa varautuu hakijamäärän nopeaan nousuun mm. lisäämällä henkilökuntaa. Tulevina viikkoina kaikki mahdolliset resurssit keskitetään etuuskäsittelyyn ja asiakaspalveluun.

Teollisuuden työttömyyskassassa suhtaudumme kriisitilanteeseen ja siihen valmistautumiseen vakavasti ja teemme kaikkemme, jotta jäsentemme toimeentulo olisi turvattu myös tulevien kuukausien aikana.

Varaudumme kaikin mahdollisin keinoin tulevaan tilanteeseen. Mutta kukaan ei voi varautua mahdottomaan, esimerkiksi siihen, että kymmenien tai satojen alamme työpaikkojen lomautukset alkavat samanaikaisesti.

Irene Niskanen 

Työttömyyskassan johtaja

Lue myös nämä