Ajankohtaista aktiivimallissa

Aktiivisuuden osoittamiseen uusia tapoja

Hallituksen kehysriihessä huhtikuun alkupuolella sovittiin uusista aktiivimallissa hyväksyttävistä koulutuksista ja palveluista. Jatkossa aktiivisuudeksi voidaan huomioida mm. ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja muiden vastaavien järjestämää koulutusta, jos se on rahoitettu julkisista varoista tai TE-toimisto on hyväksynyt koulutuksen. Myös työnantajan irtisanotuille järjestämä koulutus tai valmennus voidaan hyväksyä aktiivisuudeksi, jos se on kilpailukykysopimuksen mukaista.

Hallitus päätti myös, että jatkossa työttömyysetuudella olisi mahdollista opiskella ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukevia opintoja kuuden kuukauden ajan, ilman että TE-toimisto arvioi koulutustarvetta. Näiden opintojen ajalta etuutta ei maksettaisi korotettuna, toisin kuten muiden omaehtoisten opintojen ajalta. Opinnot kuitenkin hyväksyttäisiin kerryttämään aktiivisuutta.

Aktiivisuusedellytyksen uudet täyttämistavat tulevat käyttöön, kun niitä koskeva lainsäädäntö on valmisteltu ja hyväksytty ja asetus voimassa. Tarkemmasta aikataulusta ei tällä hetkellä ole tietoa. Seuraamme aktiivimalliin tehtäviä täydennyksiä jatkuvasti, joten kannattaa seurata tiedotusta kotisivuiltamme.

Aktiivimallin toteutumisesta ensimmäisiä tietoja

Aktiivimalli on ollut voimassa vuoden alusta alkaen, ja ensimmäiset 65 päivän tarkastelujaksot päättyivät maalis-huhtikuun vaihteessa. Varsinaisia tilastoja aktiivisuusedellytyksen täyttämisestä tai siitä, kuinka suurella joukolla päiväraha aleni ei vielä ole käytössä. Tarkempia lukuja saadaan, kun ensimmäiset tarkastelujaksot päättyvät suuremmalla joukolla hakijoita.

Tämän hetken tietojen mukaan näyttää siltä, että noin 40 prosenttia päivärahan hakijoista saisi alennettua päivärahaa ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen. Noin 25 prosenttia hakijoista ei ole lainkaan aktiivisuuden tarkastelun piirissä, esimerkiksi lomautetut, joita huhtikuussa oli 16 prosenttia kaikista hakijoista, työkyvyttömyysetuuksia saavat tai hakeneet ja omaishoitajat. Loput näyttäisivät täyttäneen aktiivisuusedellytyksen ensimmäisen tarkastelujakson aikana.

Lue lisää aktiivimallista ja aktiivisuuden osoittamisesta kotisivuiltamme.

Lue myös nämä

Aktiivimalliin tulossa tarkennuksia

Vuoden alussa voimaantulleen aktiivimallin ensimmäiset, heti vuoden alussa alkaneet aktiivisuuden tarkastelujaksot päättyivät maaliskuun lopussa. Aktiivimallissa seurataan työttömän aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuutta ovat palkkatyö, työllistymistä...

Työttömän palvelut eivät saisi pirstaloitua

Työttömyysturvan toimeenpanoon on tulossa lähivuosina mittavia muutoksia. Jo nyt voidaan nähdä, että työttömien palvelut pirstaloituvat muutosten seurauksena. Tähän mennessä toteutetut irralliset työttömyysturvan muutokset vain vauhdittavat...

Työttömyysturvan aktiivimalli hyväksyttiin eduskunnassa

Hallituksen esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi omavastuupäivin hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2017. Malli tulee näin ollen voimaan 1.1.2018. Hallitus tavoittelee uudistuksella nopeampaa työllistymistä. Aktiivisuuteen kannustetaan seuraamalla työskentelyä, koulutukseen osallistumista...