Kuinka pitkään vuorottelukorvausta voi saada?

Voit pitää vuorotteluvapaata 100 – 180 kalenteripäivää, mutta se tulee pitää yhdessä jaksossa.

Jos olet jo sopinut vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa, voit vielä ennen vapaan alkamista halutessasi siirtää vapaan alkamisajankohtaa tai vapaan aikana lyhentää tai pidentää vapaan kestoa. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan päättymistä.

Kuinka suuri vuorottelukorvaukseni on?

Vuorottelukorvauksesi suuruus on 70 prosenttia ansiopäivärahan suuruudesta. Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan vuorotteluvapaata edeltävän vähintään 52 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Vuorottelukorvaukseen ei makseta lapsikorotuksia eikä ansiopäivärahaan kuuluvia korotusosuuksia. Vuorottelukorvaus maksetaan ilman omavastuuaikaa.