Miten haen liikkuvuusavustusta?

Hae liikkuvuusavustusta toimittamalla liikkuvuusavustushakemus meille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Täytetyn lomakkeen voit toimittaa eAsioinnin kautta liitteenä tai postitse. Liitä mukaan tarvittavat liitteet, kuten työsopimus.

Lomake liikkuvuusavustuksen hakemista varten

Työsuhteen tiedot
Työmatka
Sosiaalietuudet
Hakemuslomakkeen toimittaminen
Muutoksista ilmoittaminen
Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Työsuhteen tiedot

Täytä hakulomakkeelle tiedot työstä, jonka aloitat. Työnantaja- ja työsuhdetiedoista selvitetään oikeutesi liikkuvuusavustukseen, joten täytä ne huolellisesti. Merkitse lomakkeelle työsuhteesi alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä. Työaikasi on etuusoikeuden kannalta ratkaiseva tieto, joten merkitse hakemukselle sopimasi työaika.

Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun olet sen saanut. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa myös muun selvityksen työsuhteen tiedoista.

Takaisin alkuun ↑

Työmatka

Sinulta pyydetään selvitystä työmatkan kestosta. Täytä tiedot työmatkan kestosta keskimäärin yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa oloissa. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössä, selvitä matkan kesto julkisilla kulkuvälineillä mahdollisine vaihtoaikoineen. Ilmoita vain työmatkaan kuluva aika, esimerkiksi lasten vieminen hoitopaikkaan ei kuulu työmatkaan.

Takaisin alkuun ↑

Sosiaalietuudet

Ilmoita hakemuksella myös saamistasi muista sosiaalietuuksista. Esimerkiksi sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke ja vanhempainraha estävät liikkuvuusavustuksen maksamisen samalle ajalle.

Takaisin alkuun ↑

Hakemuslomakkeen toimittaminen

Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake ja toimita se meille joko liitteenä eAsioinnin kautta (valitse asiakirjalajiksi liikkuvuusavustushakemus) tai postitse.

Takaisin alkuun ↑

Muutoksista ilmoittaminen

Samalla lomakkeella voit ilmoittaa myöhemmin työsuhteeseen tulevista muutoksista. Ilmoitettavia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • työsuhteen päättymispäivän muutos
  • lomautus tai
  • työnteon muu keskeytyminen

Työsuhteesi piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteen aikana ei pidennä maksujakson kestoa.

Takaisin alkuun ↑

Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustusta maksetaan 30, 45 tai 60 päivän jaksolta, enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan työpäiviltä. Avustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan sitä maksetaan sen perusteena olevan työsuhteen alkamisesta lukien.

Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätystä korotetaan vähintään 25 prosenttiin. Etuutta varten annetun verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.

Liikkuvuusavustus maksetaan sinulle jälkikäteen neljän viikon jaksoissa aina keskiviikkoisin. Ensimmäisen maksun voit kuitenkin saada jo kahden viikon ajalta. Seuraavat maksut maksetaan vähintään kuukauden välein. Liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjakson ajalta yhden hakemuksen perusteella.

Liikkuvuusavustuksen maksamisesta annetaan sinulle ensimmäisen maksun yhteydessä päätös.

Takaisin alkuun ↑