Työskentelen apurahalla

Jos työskentelet apurahalla, ilmoita siitä heti TE-toimistolle. Enintään kahden viikon apurahaa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsooko TE-toimisto apurahatyöskentelyn päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon. 

Jos TE-toimiston selvityksen jälkeen apurahatyöskentely on päätoimista, ei sinulle voida maksaa ansiopäivärahaa. Jos apurahatyöskentely on todettu sivutoimiseksi, voit saada ansiopäivärahaa apurahasta huolimatta.  

Aloittaessasi apurahatyöskentelyn työttömänä ollessasi, TE-toimisto ei arvioi ensimmäisen neljän kuukauden aikana sen pää- ja sivutoimisuutta. Tänä aikana voit saada päivärahaa.

TE-toimisto tarkastelee apurahatyöskentelysi pää- ja sivutoimisuutta neljän kuukauden apurahatyöskentelyn jälkeen. Oikeutesi ansiopäivärahaan ratkeaa TE-toimiston lausunnon perusteella. Voit saada neljän kuukauden määräajan (”tutkimattoman ajan”) uudelleen, jos myös työssäoloehtosi täyttyy uudelleen.  

Apurahan vaikutus ansiopäivärahasi määrään riippuu siitä, onko saamasi apuraha verollinen vai veroton. Veronalainen apuraha on soviteltavaa tuloa, jolloin apuraha vähentää ansiopäivärahasi määrää, kun taas veroton apuraha ei vaikuta ansiopäivärahasi määrään. 

Ilmoita aina apurahatyöskentelyn alkamisesta ja päättymisestä sekä siihen liittyvistä muutoksista TE-toimistolle niin pian kuin mahdollista. Tällöin nopeutat hakemuksesi käsittelyä myös kassassa.

Ilmoita meille apurahatyöskentelyn alkamisesta ja sen kokonaiskestosta esimerkiksi päivärahahakemuksen lisätiedoissa. Sitä ei tarvitse ilmoittaa hakemuksella työsuhteena eikä työpäivinä, vaan vapaamuotoinen selvitys lisätiedoissa riittää. Toimita lisäksi kopio apurahapäätöksestä meille.

Apurahatyöskentely ei kerrytä sinulle työssäoloehtoa. Mikäli työskentelet apurahan ohella palkkatyössä, kerryttää se työssäoloehtoa normaalisti.