Oletko jäänyt työttömäksi?

Jos olet jäänyt työttömäksi, lue ensin lyhyet ohjeet alta, joilla pääset jo hyvin alkuun! Lisätietoja löydät lyhyiden ohjeiden jälkeen.

1. Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon

Voit ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon jo ennen työttömyyden alkua. Työnhaku on voimassa ilmoittautumispäivästäsi lähtien. Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden Omassa asioinnissa verkkopankkitunnustesi avulla.

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston kanssa sovittavalla tavalla koko työttömyyden ajan. Jos työnhakusi katkeaa esimerkiksi satunnaisen työsuhteen vuoksi, muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi uudelleen työn päätyttyä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

2. Täytä ansiopäivärahahakemus eAsionnissa

Ensihakemuksen voit täyttää kahdelta täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin. Täytä hakemus eAsioinnissa. Jos työttömyytesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus kyseisen viikon loppuun ja lisäksi yhdeltä täydeltä kalenteriviikolta.

Täytä jatkohakemus jälkikäteen neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos teet lomautuksen aikana osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta. Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta osa-aikatöiden aikana täältä.

Täytä hakemus eAsioinnissa. Voit toimittaa siellä myös tarvittavat liitteet.

Jos haluat täyttää päivärahahakemuksen paperisena, löydät hakulomakkeen täältä.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat selvitykset. Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten.

3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat liitteet hakemukseen

Työttömyyden alkaessa toimita meille kopio irtisanomisilmoituksesta.

Sinun ei tarvitse lähettää palkkatodistusta, sillä saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, pyydämme sinulta esimerkiksi palkkatodistusta.

Voit kuitenkin toimittaa hakemuksen, vaikka sinulla ei olisi vielä kaikkia liitteitä käytettävissäsi. Lähetä ne meille heti, kun ne saat.

eAsioinnin kautta lähetetyt liitteet saapuvat meille välittömästi. Hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät tarkemmin tietoa täältä.

4. Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen hakemusjakson päätyttyä

Lähetä hakemus liitteineen eAsioinnin kautta. Hakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä. Jos täytät hakemuksen esimerkiksi neljältä kalenteriviikolta, voit lähettää sen aikaisintaan neljännen kalenteriviikon sunnuntaina.

Esimerkki

Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon ajalta 5.4.-2.5.2021, voit lähettää hakemuksen kassaan aikaisintaan sunnuntaina 2.5.2021.

Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki.

Muista, että hakemuksen on oltava meillä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös päivärahan jatkohakemuksia, lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista.

5. Toimita pyydetyt lisäselvitykset ja puuttuvat liitteet

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi.

Lue lisää

Hakemuksen liitteet
Irtisanomisaika
Jäsenmaksujen maksaminen
Päivärahaan vaikuttavat muutokset
Muutoksista ilmoittaminen
Päätös ja päivärahan maksaminen

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä pikaisesti meille.

Liitteiden, kuten esimerkiksi irtisanomisilmoituksen ja verokortin ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Voit lähettää liitteet helposti eAsioinnin kautta.

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Irtisanomisilmoitus

Jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi on päättynyt, lähetä meille kopio irtisanomisilmoituksesta.

Lisäksi tarvittaessa

Palkkatiedot

Sinun ei tarvitse lähettää palkkatodistusta, sillä saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, pyydämme sinulta esimerkiksi palkkatodistusta.

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidon tuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), toimita meille etuuden myöntöpäätös. Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä.

Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta esimerkiksi hakemuksen lisätiedoissa riittää.

Verokortti

Saamme verokortin tiedot suoraan verottajalta.

Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Palkkaverokorttia käytettäessä ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVero -palvelussa voit lähettää muutosverokortin sähköisesti suoraan meille.

Yritystoiminta

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita meille henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Toimita myös verotuspäätöksen erittelyosa, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Jos olet osakas kuolinpesässä, toimita henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Saamme tiedon alle 18-vuotiaista lapsista väestötietojärjestelmästä. Merkitse päivärahahakemukseen kuitenkin huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten.

Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.

Takaisin alkuun

Irtisanomisaika

Sinulla ei ole oikeutta päivärahaan, jos saat työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.

Jos saat työsuhteen päättyessä työnantajalta muuta taloudellista etuutta, esimerkiksi niin sanotun kultaisen kädenpuristuksen tai eropaketin, jaksotetaan se työsuhteesi päättymisestä lukien, eikä sinulla ole jaksotusajalta oikeutta päivärahaan.

Taloudellinen etuus jaksotetaan laskennallisen päiväpalkkasi perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Taloudellisena etuutena maksettu summa jaetaan laskennallisella päiväpalkalla, ja tästä saatu luku on jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajan laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä lukien ja aikaan lasketaan viisi päivää viikossa maanantaista perjantaihin.

Esimerkki

Kuukausiansiosi on ollut 3000€, joten keskimääräinen päiväpalkkasi on 139,53€ (3 000€/työpäivät 21,5). Työsuhteen päättyessä saat 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan, 9 000€.

Taloudellinen etuus 9 000€ / Päiväpalkka 139,53€ = 64 päivää (pyöristys alaspäin kokonaisiin päiviin). Jaksotusaika kuluu työsuhteen päättymisestä lukien 5 päivää viikossa.

Takaisin alkuun

Jäsenmaksujen maksaminen

Jäsenmaksujesi täytyy olla ajan tasalla, ennen kuin voimme maksaa päivärahaa.

Lue lisää jäsenmaksuista täältä.

Takaisin alkuun

Päivärahan määrään vaikuttavat muutokset

Kotihoidon tuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan kotihoidon tukea, ilmoita siitä hakemuksella. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä tai opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa.

Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta sinun ei tarvitse lähettää meille.

Osatyökyvyttömyyseläke

Lähetä päätös eläkkeen myöntämisestä joko eAsioinnin kautta tai postitse. Uutta päätöstä vuosittain eläkkeen suuruudesta indeksitarkastuksen vuoksi sinun ei tarvitse lähettää. Saamme tiedot suoraan tulorekisteristä.

Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, ei päätöstä eläkkeen myöntöpäätöstä tarvitse lähettää. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

Työttömyyden päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi, jos et enää hae jatkossa päivärahaa.

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ilmoita siitä TE-toimistoon. Ilmoita työn alkamisesta myös viimeisellä päivärahahakemuksellasi.

Jos siirryt vanhuuseläkkeelle tai sinulle on myönnetty muu päivärahan saamisen estävä etuus, ilmoita siitä meille viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.

Voit halutessasi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi, jos sinulle on maksettu päivärahaa lisäpäiviltä. Tarvitset kassalta todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Pyydä todistusta, kun olet hakemassa eläkettä edeltävältä kuulta päivärahaa. Emme voi kirjoittaa todistusta aikaisemmin, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Sairastuminen

Jos sairastut ja sairautesi kestää yli kymmenen päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksella. Ilmoita hakemuksella myös, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen sairastumistasi.

Lue lisää sairastumisesta työttömyysaikana täältä.

Työn päättyminen tai osa-aikatyön alkaminen

Jos työsuhteesi päättyy, ilmoita siitä päivärahahakemuksellasi sekä TE-toimistoon.

Jos kokoaikainen työsuhteesi muuttuu osa-aikaiseksi työnantajan aloitteesta, lähetä meille kopio työsopimuksesta.

Takaisin alkuun

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita meille pikaisesti päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten.

Muutokset voit ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osan tiedoista voit ilmoittaa myös soittamalla palvelunumeroomme.

Henkilökohtaisten tietojen muutokset

Tilinumero

Uuden tilinumeron voit ilmoittaa eAsioinnissa, merkitä hakemukseesi tai lähettää sen kirjallisena postitse. Muuttunutta tilinumeroa et voi ilmoittaa puhelimitse.

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotusta voit saada enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti.

Samassa taloudessa asuvasta (avopuolisosi tai puolisosi) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Jos muutat erilleen, ilmoita siitä meille viipymättä. Lapsikorotukseen omasta huollettavasta lapsesta sinulla on oikeus, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa meille eAsioinnissa, merkitsemällä tiedon jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai soittamalla palvelunumeroomme.

Takaisin alkuun

Päätös ja päivärahan maksaminen

Saat päätöksen, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan yleensä päivärahaoikeuden alkamisesta, päivärahan suuruudesta ja omavastuuajasta. Saat myös maksuilmoituksen maksun määrästä ja maksupäivästä. Maksuilmoituksen toimitustavan voit valita eAsioinnissa, ilmoituksen voit saada esimerkiksi tekstiviestinä.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelytilanteen ja maksuaikataulun voit tarkistaa täältä.

Takaisin alkuun ↑