Oletko jäänyt lomautetuksi?

Jos olet jäänyt lomautetuksi, lue ensin lyhyet ohjeet alta, joilla pääset jo hyvin alkuun! Lisätietoja löydät lyhyiden ohjeiden jälkeen.

1. Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä TE-toimistoon

Voit ilmoittautua TE-toimistoon jo ennen lomautuksen alkua. Työnhaku on voimassa ilmoittautumispäivästä lähtien. Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden Oma asioinnissa verkkopankkitunnustesi avulla.

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston kanssa sovittavalla tavalla koko lomautuksen ajan. Jos lomautuksesi on toteutettu useammassa jaksossa tai saat uuden lomautusilmoituksen, muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi jokaiselle lomautusjaksolle erikseen.

2. Täytä päivärahahakemus eAsioinnissa

Ensihakemuksen voit täyttää kahdelta täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin. Jos lomautuksesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus kyseisen viikon loppuun ja lisäksi yhdeltä täydeltä kalenteriviikolta.

Täytä jatkohakemus jälkikäteen neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos teet lomautuksen aikana osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta. Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta osa-aikatöiden aikana täältä.

Täytä hakemus eAsioinnissa. Voit toimittaa siellä myös tarvittavat liitteet.

Jos haluat täyttää päivärahahakemuksen paperisena, löydät hakulomakkeen täältä.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat selvitykset. Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten.

3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat liitteet hakemukseen

Lomautuksen alkaessa toimita meille hakemuksen liitteenä kopio lomautusilmoituksesta.

Sinun ei tarvitse lähettää palkkatodistusta, sillä  saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, saatamme pyytää sinulta esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa.

Voit kuitenkin toimittaa hakemuksen, vaikka sinulla ei olisi vielä kaikkia liitteitä saatavilla. Lähetä liitteet meille heti, kun ne saat.

eAsioinnin kautta lähetetyt liitteet saapuvat meille välittömästi. Hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät tarkemmin tietoa täältä.

4. Lähetä hakemus liitteineen hakemusjakson päätyttyä

Lähetä hakemus liitteineen eAsioinnin kautta. Hakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä. Jos täytät hakemuksen esimerkiksi neljältä kalenteriviikolta, voit lähettää sen aikaisintaan neljännen kalenteriviikon sunnuntaina.

Esimerkki

Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon ajalta 5.4.-2.5.2021, voit lähettää hakemuksen kassaan aikaisintaan sunnuntaina 2.5.2021.

Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki.

Muista, että hakemuksen on oltava meillä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös päivärahan jatkohakemuksia, lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista.

5. Toimita pyydetyt lisäselvitykset ja puuttuvat liitteet

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi. Muutoksista ilmoittamisesta löydät lisätietoa täältä.

Lue lisää

Hakemuksen liitteet
Arkipyhät
Jäsenmaksujen maksaminen
Päivärahaan vaikuttavat muutokset
Muutoksista ilmoittaminen
Päätös ja päivärahan maksaminen
Erityistilanteet lomautuksissa

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä pikaisesti meille.

Liitteiden, kuten esimerkiksi lomautusilmoituksen ja verokortin ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot.  Voit lähettää liitteet helposti eAsioinnin kautta.

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Lomautusilmoitus

Toimita lomautuksen alkaessa lomautusilmoitus hakemuksen liitteenä.

Lisäksi tarvittaessa

Palkkatiedot

Sinun ei tarvitse lähettää palkkatodistusta, sillä saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.

Jos tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, saatamme pyytää sinulta esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa.

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidon tuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), toimita meille etuuden myöntöpäätös. Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä.

Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta esimerkiksi päivärahahakemuksen lisätiedoissa riittää.

Verokortti

Saamme verokortin tiedot suoraan verottajalta.

Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Jos käytät palkkaverokorttia etuutta hakiessasi, ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVeroa -palvelussa voit lähettää muutosverokortin sähköisesti suoraan meille valitsemalla etuuden maksajaksi Avoimen työttömyyskassan.

Yritystoiminta

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita meille henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Toimita myös verotuspäätöksen erittelyosa, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Jos olet osakas kuolinpesässä, toimita henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Saamme tiedon alle 18-vuotiaista lapsista väestötietojärjestelmästä. Merkitse hakemukseesi kuitenkin huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten.

Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.

Takaisin alkuun

Arkipyhät

Lomautusaikana ansiopäivärahan maksaminen riippuu työehtosopimuksen määräyksistä. Jos päivä on työehtosopimuksessasi palkallinen arkipyhä, valitse eAsioinnissa hakemuksen päivän kohdalle arkipyhä, muussa tapauksessa voit merkitä lomautettu.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus arkipyhäpäiviltä riippuu myös työehtosopimuksesta. Voit tarkistaa työehtosopimuksen määräykset arkipyhäkorvauksista esimerkiksi ammattiliitostasi.

Takaisin alkuun

Jäsenmaksujen maksaminen

Jäsenmaksujesi täytyy olla ajan tasalla, ennen kuin voimme maksaa päivärahaa.

Lue lisää jäsenmaksuista täältä.

Takaisin alkuun

Päivärahaan vaikuttavat muutokset

Kotihoidon tuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan kotihoidon tukea, ilmoita siitä hakemuksessa. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä ja opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa.

Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta ei tarvitse lähettää meille.

Osatyökyvyttömyyseläke

Lähetä päätös eläkkeen myöntämisestä meille joko eAsioinnin kautta tai postitse. Uutta päätöstä vuosittain eläkkeen suuruudesta indeksitarkastuksen vuoksi sinun ei tarvitse lähettää. Saamme tiedot suoraan tulorekisteristä.

Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, ei päätöstä eläkkeen myöntöpäätöstä tarvitse lähettää meille. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

Lomautuksen päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi, jos lomautuksesi päättyy.

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ilmoita siitä TE-toimistoon. Ilmoita työn alkamisesta myös viimeisellä päivärahahakemuksellasi.

Jos siirryt vanhuuseläkkeelle tai sinulle on myönnetty muu päivärahan saamisen estävä etuus, ilmoita siitä meille viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.

Sairastuminen

Jos sairastut ja sairautesi kestää yli kymmenen päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksella. Ilmoita hakemuksella myös, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen sairastumistasi.

Lue lisää sairastumisesta työttömyysaikana  täältä.

Työn päättyminen

Jos lomautuksesi päättyy irtisanomiseen, toimita meille kopio irtisanomisilmoituksesta. Palkkatiedot saamme tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, saatamme pyytää sinulta palkkatiedot työsuhteen päättymiseen asti.

Ilmoita työsuhteen päättymisestä myös TE-toimistoon.

Takaisin alkuun ↑

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita meille pikaisesti päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voit ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osan tiedoista voit ilmoittaa myös soittamalla palvelunumeroomme.

Henkilökohtaisten tietojen muutokset

Tilinumero

Uuden tilinumeron voit ilmoittaa eAsioinnissa, merkitä hakemukseesi tai lähettää sen kirjallisena postitse. Muuttunutta tilinumeroa et voi ilmoittaa puhelimitse.

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotusta voit saada enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti.

Samassa taloudessa asuvasta (avopuolisosi tai puolisosi) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Jos muutat erilleen, ilmoita siitä meille viipymättä. Lapsikorotukseen omasta huollettavasta lapsesta sinulla on oikeus, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa meille eAsioinnissa, merkitsemällä tiedon jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai soittamalla palvelunumeroon.

Takaisin alkuun

Päätös ja päivärahan maksaminen

Saat päätöksen, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan yleensä päivärahaoikeuden alkamisesta, päivärahan suuruudesta ja omavastuuajasta. Saat myös maksuilmoituksen maksun määrästä ja maksupäivästä. Maksuilmoituksen toimitustavan voit valita eAsioinnissa, ilmoituksen voit saada esimerkiksi tekstiviestinä.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelytilanteen ja maksuaikataulun voi tarkistaa täältä.

Takaisin alkuun

Erityistilanteet lomautuksissa

Lomautukseen rinnastettavat syyt

Lomautukseen rinnastettavalla  syyllä tarkoitetaan sitä, että työntekijän työntekovelvollisuus ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat keskeytyneet kokonaan esimerkiksi työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun työsuhteen osapuolista riippumattoman syyn vuoksi. Lomautukseen rinnastettavan syyn soveltaminen on mahdollista myös määräaikaisissa työsuhteissa.

Esimerkki: tulipalo työpaikalla

Tulipalotilanteessa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy 14 päivän jälkeen. Työntekijöitä ei tällöin tarvitse erikseen lomauttaa.

Muista tässä tapauksessa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Voit olla yhteydessä TE-toimistoon jo ennen lomautuksen alkua. TE-toimistolle on hyvä mainita, että heidän kassalle toimittamassaan työvoimapoliittisessa lausunnossa on maininta lomautukseen rinnastettavasta syystä tulipalon vuoksi.

Viiden päivän omavastuuajan jälkeen ansiopäivärahaa maksetaan sinulle normaalisti, kuten muutenkin lomautustilanteissa.

Takaisin alkuun