Sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräinen indeksikorotus vuodelle 2022

Hallitus on päättänyt sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisestä indeksikorotuksesta, joka tarkoittaa, että esimerkiksi ansiopäivärahan määrä nousee 1.8. – 31.12.2022. Työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, peruspäivärahan korotusosaa, työmarkkinatuen määrää, työmarkkinatuen korotusosan...

A-kassan jäsentyytyväisyyskysely 2022

A-kassan jäsentutkimus 2022
Avoin työttömyyskassa toteutti keväällä 2022 jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka perusteella A-kassaa kuvattiin ennen kaikkea luotettavaksi ja hyvin palvelevaksi työttömyyskassaksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää A-kassan jäsenten tyytyväisyyttä kassan...

Kuulutus

Huomiosymboli: Ympyrän keskellä huutomerkki.
Kuljetusalan Työttömyyskassa ja Avoin työttömyyskassa A-kassa ovat kassan kokouksissaan 18.5.2022 ja 30.5.2022 hyväksyneet sopimuksen Kuljetusalan Työttömyyskassan sulautumisesta Avoin työttömyyskassa A-kassaan 1.1.2023 lukien. Edellä mainitut työttömyyskassat...

A-kassan toukokuun tilastokooste

A-kassa julkaisee joka kuukausi tilastokoosteen käsittelytilanteen kehityksestä. Avoin työttömyyskassa maksoi ansiopäivärahaa toukokuun aikana 17 799 jäsenelle. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 24,7 prosenttia (5 848 saajalla)...