Kuvistuskuva_A-kassa, kuvassa ihminen istuu tietokoneella

Hakemuksen täyttäminen arkipyhän ajalta

Lomautuksen ajalle sattuvalta arkipyhäpäivältä voidaan maksaa ansiopäivärahaa samoin perustein kuin muiltakin lomautuspäiviltä, mikäli et ole saanut täyttä palkkaa arkipyhäpäivältä.

Eri aloilla on vaihtelevia käytäntöjä arkipyhien maksamisessa

  1. arkipyhäkorvaus maksetaan erillisenä korvauksena
  2. erillistä korvausta ei makseta, mutta työviikkoon osuva arkipyhä ei vähennä maksettavaa palkkaa
  3. arkipyhä vähentää maksettavaa palkkaa

Arkipyhäpäivältä ei voida maksaa ansiopäivärahaa, jos työnantaja maksaa täyden arkipyhäkorvauksen, tai jos palkkaa ei vähennetä kyseiseltä päivältä. Jos työnantaja maksaa osa-aikatyöhön perustuvan arkipyhäkorvauksen, korvaus otetaan huomioon soviteltavana työtulona.

Jos saat arkipyhän ajalta työnantajan maksamaa arkipyhäkorvausta tai arkipyhän ajalta ei ole tehty vähennystä palkkaan, näiden päivien kohdalle tulee merkitä hakemukseen ”palkallinen arkipyhä”.