Kuvituskuva euroistamisartikkeliin. Kuvassa taustalla vaaka ja edessä asiakirjapino, jonka päällä euron symboli.

Työssäoloehdon uudistaminen ei toteudu tällä hallituskaudella

Hallitus ei vie eduskunnan käsiteltäväksi palkansaajan työssäoloehdon euroistamista koskevaa muutosesitystä tällä hallituskaudella. Euroistamisen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana.

Euroistamisella tarkoitetaan, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä vaan palkasta.

Tiedotimme alkuvuodesta 2022 hallituksen linjauksesta uudistaa työssäoloehtoa europerustaiseksi, lue tiedote täältä.