Tilastoa kuvaava piktogrammi, Avoin työttömyyskassa_A-kassa

Teollisuuskassan jäsenistön työttömyys laskussa

Lokakuussa ansiopäivärahan saajien määrä laski tänä vuonna ensimmäistä kertaa samalle tasolle kuin vuonna 2019. Ansiopäivärahaa sai yhteensä 10 617 jäsentä, mikä vastaa noin 8,0 prosenttia jäsenistöstä.

Koronavuonna 2020 ansiopäivärahaa maksettiin kuukausittain keskimäärin yli 13 prosentille jäsenistä. Korkeimmillaan ansiopäivärahan saajien määrä oli kesäkuussa 2020, jolloin ansiopäivärahaa maksettiin yli 24 000 jäsenelle.

Koronan vaikutukset näkyivät selvästi vielä tammikuussa 2021, jolloin päivärahan saajia oli erityisesti vuodenvaihteen lomautusten vuoksi yli 23 000.

Luottamushenkilöille syyskuussa lähetetyn kyselyn vastausten perusteella teollisuusalojen työllisyys vaikuttaa kohentuvan yhä kohti vuodenvaihdetta.

Luottamushenkilöiden mukaan monella alalla on jopa työntekijäpulaa, ammattilaisista on kova kysyntä. Myös maailmanlaajuinen komponenttipula saattaa vaikuttaa yritysten toimintamahdollisuuksiin ja edelleen ensi kevään työllisyystilanteeseen.