Työttömien työnhakuun ja osatyökykyisten työllistämiseksi uudet mallit

Hallituksen syksyn budjettiriihessä päätettiin ns. pohjoismaisen työvoimapalveluiden mallista, joka otetaan käyttöön vuoden 2022 puolella. Lisäksi osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi perustetaan valtionyhtiö. 

Pohjoismaisen työvoimapalveluiden mallin tarkoituksena on vahvemmin tukea työttömien työnhakua ja ohjaamista palveluihin etenkin työttömyyden alkuvaiheessa joko TE-toimistossa tai kuntakokeilussa mukana olevan kunnan toimesta.

Omatoimista työnhakua ja yksilöllistä tukea enemmän

Omatoimisen työnhaun lisäksi TE-toimisto tai kunta tarjoaa yksilöllisempää tukea nopeammin työnhaun eri vaiheissa. Hallitus lisää TE-toimistojen ja kuntien resursseja palkkaamalla uusia virkailijoita.

Omatoiminen työnhaku tarkoittaisi käytännössä neljän työpaikan hakemista kuukauden aikana, josta voi kuitenkin esimerkiksi työnhakijan alentuneesta työkyvystä tai alueen työmarkkinatilanteesta johtuen poiketa.

Työtön voi lähtökohtaisesti itse valita hakemansa työpaikat, kunhan voi perustellusti katsoa niihin työllistyvänsä.

Työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan asiantuntijan kahden viikon välein työnhaun ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Tämän jälkeen tapaamiset jatkuisivat kolmen kuukauden välein, mutta työnhaun pitkittyessä uusi, tiiviimpi jakso tapaamisia toistuisi uudelleen.

Tapaamisissa arvioidaan yksilöllisemmin jokaisen työnhakijan palveluntarve, osaaminen ja mahdollisuudet hakea työtä.

Karenssit lyhenevät työnhaun laiminlyönneistä

Jos työnhakija laiminlyö työnhakuun liittyvät tehtävänsä, hänelle voidaan määrätä karenssi. Karenssilla tarkoitetaan aikaa, jolloin työnhakija ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen.

Karensseja ollaan kuitenkin uuden työnhakumallin mukaan kohtuullistamassa, joka käytännössä tarkoittaa aluksi muistutuksen antamista ja sitä seuraavista laiminlyönneistä johtuvien karenssiaikojen lyhentämistä.

Valtionyhtiö parantamaan osatyökykyisten työllistymistä

Hallitus on lisäksi päättänyt Suomen mallista osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi. Mallissa perustetaan ns. erityistehtäväyhtiö, joka pyrkii työllistämään osatyökykyiset pidempikestoisiin työsuhteisiin sekä varmistaa osatyökykyisille palveluiden saamisen ja täyttää muut täydentävät tarpeet.

Mallissa toiminta jakautuu palvelu- ja liiketoimintaan. Palvelutoiminnossa osatyökykyiselle ei tehdä työsuhdetta tai työsuhde on määräaikainen ja kestää enintään vuoden. Liiketoimintaan siirryttäessä osatyökykyinen tekee pysyvän työsopimuksen koeajalla tai mahdollinen määräaikainen työsuhde suoritetaan ensin loppuun.

Uudessa yhtiössä osatyökykyiset voivat tehdä työtä työsuhteessa. Työn ja riittävän tuen avulla monen osatyökykyisen työtaidot ja osaaminen kehittyisivät niin, että he voisivat työllistyä jatkossa toisten työnantajien palvelukseen.

Lue lisää:

Hallituksen talousarvioesitys rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua (valtioneuvosto.fi)

Työnhakijalle lisää yksilöllistä tukea – esitysluonnos pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lausuntokierrokselle (valtioneuvosto.fi)

Suomeen luodaan uusi osatyökykyisiä työllistävä yhtiö – lakiesitys lausuntokierrokselle (tem.fi)