Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. Kuvassa A-kassan A-kirjaimen muotoinen logo.

Kuulutus työttömyyskassojen sulautumisesta

Työttömyyskassa Finka, Rakennusalan työttömyyskassa ja Teollisuuden työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 24.4.2021 ja 15.6.2021 hyväksyneet sopimuksen Työttömyyskassa Finkan ja Rakennusalan työttömyyskassan sulautumisesta Teollisuuden työttömyyskassaan 1.1.2022 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 15.9.2021 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 9. päivänä elokuuta 2021

Satu Luojola

lakimies