Kuvituskuva. Kokousnuija, lyöntialusta ja näiden välissä asiakirjasymboli, jossa lakipykäläsymboli.

Väliaikaiset lakimuutokset saavat jatkoa syyskuun loppuun

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka perusteella koronatilanteen vuoksi säädettyjä poikkeuksia työttömyysturvalakeihin jatketaan syyskuun 2021 loppuun. Käytännössä tämä tarkoittaa 30.6.2021 päättyvien lakimuutosten jatkamista ainakin 30.9.2021 asti.

Väliaikaisten lakimuutosten jatkaminen koskee muun muassa ansiopäivärahan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta. Lait ovat voimassa 1.6.2021 alkaen.

Suojaosa

Ansiopäivärahan suojaosa pysyy kuukauden hakujaksolla 500 eurossa ja 465 eurossa neljän viikon hakujaksolla. Lakimuutos koskee niitä ansiopäivärahahakemuksia, jotka alkavat viimeistään 30.9.2021.

Normaaliaikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada yli kahden tunnin edestakaisen matkan perusteella, jos on aloittanut kokoaikatyön. Työsuhteen tulee alkaa tällöin viimeistään 30.9.2021.

Aiemmin liikkuvuusavustusta on tässä tapauksessa voinut saada yli kolmen tunnin edestakaisen matkan perustella.

Yrittäjien työmarkkinatuki

Yrittäjät ovat voineet saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Oikeus työmarkkinatukeen jatkuu 30.9.2021 asti.

Ennakkomaksu

Ansiopäivärahaa voidaan lisäksi väliaikaisesti maksaa ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta. Ilman lakimuutoksen jatkamista päivärahaa on voitu maksaa ennakkoon kahden kuukauden ajalta.

Voit lukea täältä lisää tällä hetkellä voimassa olevista väliaikaisista lakimuutoksista.

Päivitetty 8.6.2020: eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalakiin tehtyjen poikkeusten määräajan jatkamisesta.