Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa kalenteri, jossa lukee loma. Kalenterin toisella puolella osa-aikatyön ikoni ja toisella puolen kokoaikatyön ikoni. Ikoneista lähtevät nuolet päivärahahakemusta kuvaaviin symboleihin.

Kesällä muistettavaa – vuosilomat, arkipyhät sekä muut ajankohtaiset työttömyysturvassa

Kesän aikana on hyvä muistutella mieleen, kuinka ansiopäivärahahakemus tulee täyttää vuosiloman tai arkipyhän, kuten juhannuksen, ajalta. 

Ensimmäisen hakemuksen täyttämiseen löydät ohjeet sivuiltamme niin lomautetun, kokonaan työttömän tai osa-aikaisesti työskentelevän tilanteeseen sopien.

Jos olet kokonaan työtön, päivärahaa maksetaan normaalisti myös arkipyhien ajalta. Sen sijaan lomautetun ja osa-aikaisen työntekijän tulee muistaa merkitä vuosilomat ja arkipyhät hakemukseensa.

Hakemuksen täyttäminen vuosiloman ajalta

Jos olet ollut lomautettuna ja lomautuksesi jatkuu, muistathan ensinnäkin täyttää ja lähettää jatkohakemukset ansiopäivärahaa varten. Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa se, että se on täytetty oikein.

Jos olet ollut lomautuksen aikana vuosilomalla ja työnantajasi on maksanut sinulle vuosiloma-ajan palkkaa, vuosilomapäivien kohdalle tulee merkitä ”vuosiloma” ja normaalityöaikaa vastaavat työtunnit. Jos keskimääräinen työaikasi on 8 tuntia päivässä, merkitse vuosilomapäivän kohdalle ”vuosiloma” ja lisää 8 tuntia.

Myös osa-aikaisen työntekijän tulee merkitä tieto vuosiloma-ajasta hakemukseen. Päivärahaa voidaan maksaa soviteltuna, jos vuosiloma-ajan palkka perustuu osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Hakemuksen täyttäminen arkipyhän ajalta

Jos saat arkipyhän ajalta työnantajan maksamaa arkipyhäkorvausta tai arkipyhän ajalta ei ole tehty vähennystä palkkaan, näiden päivien kohdalle tulee merkitä hakemukseen ”palkallinen arkipyhä”.

Lomaraha kokoaikatyöstä ei vaikuta päivärahaan

Kokoaikatyöstä maksetulla lomarahalla ei ole vaikutusta päivärahan maksamiseen. Sen sijaan osa-aikatyöstä määräytyvä lomaraha otetaan huomioon soviteltavan päivärahan laskennassa.

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittautuneelle henkilölle. Muistathan siis pitää työnhakusi voimassa koko lomautuksen ajan.