Jäsenkyselyn kuvituskuva.

Jäsentutkimus 2021

Vastanneista 98 % oli sitä mieltä, että luotettavuus, palvelevuus ja asiantuntevuus kuvaavat työttömyyskassaa hyvin tai erittäin hyvin.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Teollisuuden työttömyyskassan jäsenten tyytyväisyyttä kassan toimintaan sekä kerätä kehittämisideoita jäsenistöltä. Vastauksia tuli runsaasti, yli 4 000 kappaletta. Suuri kiitos kaikille vastanneille!

Tutkimuksessa nousi esiin useita mielenkiintoisia asioita. Yleisesti ottaen kassan jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä kassan palveluun, käsittelyn nopeuteen ja asiantuntemukseen. Vastanneista 33 % oli soittanut puhelinpalveluun, ja kaikkien palvelun laadussa arvostettiin eniten puhelinpalvelun ystävällisyyttä ja asiantuntemusta (4,4/5).

Myös kehittämiskohteita nousi esiin, ja me käymme nämä ehdotukset tarkasti läpi ja teemme ne muutokset, jotka ovat mahdollisia. Varmasti tulemme panostamaan tiedon ymmärrettävämpään esittämiseen edelleen, tässä olimme nostaneet arvosanaa sitten viime kyselyn (3,8 -> 4,1/5). Tästä noususta olemme erityisen otettuja, koska käsitteet ja asiat työttömyyskassan aihepiirissa ovat vaikeita ja monimutkaisia. Muita toivottuja palveluita ovat ajanvaraus puhelinpalveluun ja chat.

Tutkimuksessa löytyi myös koronavuotta koskevia lukuja: jäsenet ovat löytäneet sähköiset palvelut, kun asiointi paikan päällä ei ole ollut mahdollista. 97 % vastaajista oli asioinut sähköisesti (eAsiointi) työttömyyskassan kanssa. Aluetoimistolla aiemmin asioineista 89 % oli käyttänyt koronan aikana eAsiointia aluetoimistojen palveluiden sijasta.

Suhtaudumme tuloksiin ilahtuneesti ja edelleen jäsenten toiveita arvostaen ja kuunnellen. Näin hyvien tulosten jälkeen on tärkeää pyrkiä säilyttämään palvelun ja käsittelyn hyvä taso myös tulevaisuudessa.

Lahjakorttien arvontaan osallistuneiden kesken arvottiin 8 kappaletta 100 euron arvoisia lahjakortteja, ja luvan antaneiden voittajien nimet julkaistaan myöhemmin.