Kuva valtuuston kokouksesta. Kuvassa kokoukseen osallistuvat henkilöt istuvat pöytien ääressä ja seuraavat kokouksen kulkua isolta screeniltä.

Teollisuuskassan valtuusto kokoontui tiistaina 25.5.

Kevään 2021 valtuuston kokoukseen osallistuttiin pääosin etäyhteyden kautta, vain kokousjohto ja -toimihenkilöt olivat paikan päällä kokoustilassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Markkanen ja varapuheenjohtajina Jyrki Levonen ja Anne Baltzar.

Tilannekatsauksessa työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen kävi läpi työttömyyskassan ja sen toimintaympäristön ajankohtaisen tilanteen.

Valtuustossa käsiteltiin viime vuoden toimintakertomus ja hyväksyttiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 osalta kassan hallitukselle ja kassanjohtajalle.

Liiton puheenjohtaja Riku Aalto piti katsauksen, joka käsitteli mm. työmarkkinatilannetta ja liiton ajankohtaista tilannetta ja työttömyyskassojen sulautumishanketta.

Irene Niskanen ja kassan hallituksen puheenjohtaja Hannu Siltala esittelivät kesäkuussa kassan edustajiston kokoukselle päätettäväksi vietävää sulautumishanketta. Hankkeessa Rakennusalan ja Finkan työttömyyskassat sulautuvat Teollisuuden kassaan ja uusi Avoin työttömyyskassa aloittaa toimintansa 1.1.2022.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Markkanen ja liiton puheenjohtaja Riku Aalto kiittivät työttömyyskassaa hyvin hoidetusta viime vuoden haastavasta työttömyystilanteesta. Kiitosta sai myös liiton henkilöstö, joka osallistui laaja-alaisesti kassan tehtäviin kriisin aikana.

Jäsenistöltä on tullut kiitosta siitä, että moniin muihin työttömyyskassoihin verrattuna Teollisuuskassa kykeni maksamaan ansiopäivärahat kiireisimpinäkin aikoina verrattaen nopeasti, vaikka päivärahahakemuksia saapui kassaan moninkertaisesti koronatilanteen aiheuttaman suurtyöttömyyden vuoksi.