Kuvituskuva. Kuvan oikeassa reunassa on kokousnuija ja lynöntialusta, lakeja symboloiva kuvake, jonka päällä on suurennuslasi. Näistä osoittaa nuoli kuvan vasempaan reunaan, jossa ovat päivärahahakemuksen symboli ruksit päällä ja ympyrä, jonka sisällä on pienempi kuin 18.

Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen elokuussa

Ansiopäivärahaa voidaan 1.8.2021 alkaen maksaa vain 18 vuotta täyttäneille. Lisäksi vuoden päästä tästä, eli elokuusta 2022 alkaen alle 18-vuotias ei voi kerryttää enää ansiopäivärahan työssäoloehtoa.

Työttömyysturvalain muutoksen mukaan työttömyysetuutta ei myönnetä työnhakijalle, joka on alle 18-vuotias. Aiemmin oikeus työttömyysetuuteen on voinut syntyä 17-vuotiaana. Muutos tulee voimaan 1.8.2021.

Oikeus työttömyysetuuteen voisi muutoksen jälkeen syntyä jo 17-vuotiaana silloin, jos oppivelvollisuus on täyttynyt ennen 18 vuoden ikää.

Alle 18-vuotiaalla voi siis syntyä oikeus ansiopäivärahaan 1.8.2021 jälkeen, jos hän on

  • kerryttänyt työssäoloehdon ennen 1.8.2022 ja
  • täyttänyt oppivelvollisuuden tai keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla.

Muutoksen voimaantulo ei riipu siitä, sovelletaanko henkilöön uutta vai vanhaa oppivelvollisuutta koskevaa säädöstä. Vanhan säädöksen piiriin kuuluvat ovat kuitenkin täyttäneet oppivelvollisuuden 1.8.2021 mennessä.

Alle 18-vuotias ei voi kerryttää enää työssäoloehtoa

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden ikäraja nousee, ja se tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alle 18-vuotias ei voi enää kerryttää ansiopäivärahan työssäoloehtoa.

Tämä johtuu siitä, että työttömyysvakuutusmaksua aletaan 1.8.2022 alkaen maksaa vasta 18 vuoden iässä. Työssäoloehtoa ei kerrytä työ, josta ei ole maksettu työttömyysvakuutusmaksua.

Tämän vuoden heinäkuussa ansiopäivärahaa saavat 17-vuotiaat saavat päivärahaa myös 1.8.2021 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehto on kertynyt ennen 1.8.2022 ja oppivelvollisuus on täyttynyt.