Kuvituskuva asiamieheksi ilmoittautumisartikkeliin.

Teollisuusliiton luottamustehtävässä toimiva: ilmoittaudu Teollisuuskassan asiamieheksi!

Jos toimit Teollisuusliiton luottamustehtävässä, sinun on tehtävä ilmoittautuminen Teollisuuden työttömyyskassan asiamieheksi, jotta voit hoitaa myös työttömyysturvaan ja muun muassa jäsenyyteen liittyviä asioita.

Ilmoittautuminen työttömyyskassan asiamieheksi on aiemmin hoidettu Teollisuusliiton toimesta, mutta tietosuojasyistä ja kassan palveluiden paremman tarjonnan takaamiseksi ilmoittautuminen tulee nykyään tehdä sähköisesti suoraan kassaan.

Ilmoittautuminen pelkästään Teollisuusliittoon ei siis enää riitä, jotta voisit hoitaa kassan asiamiehen tehtäviä. Et voi esimerkiksi päivätä ja allekirjoittaa jäsenien liittymislomakkeita, jos et ole ilmoittautunut kassan asiamieheksi.

Jos et ole jo ilmoittautunut, voit tehdä ilmoittautumisen sähköisesti painamalla tästä

Kenen tulee ilmoittautua?

Tee ilmoittautuminen, jos olet:
 • pääluottamusmies (tai varapääluottamusmies)
 • luottamusmies (tai varaluottamusmies)
 • työsuojeluvaltuutettu (tai varatyösuojeluvaltuutettu)
 • ammattiosaston puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja)
 • ammattiosaston sihteeri
 • ammattiosaston toimistonhoitaja
 • ammattiosaston taloudenhoitaja
 • ammattiosaston jäsenhuoltaja

Mitä työttömyyskassan asiamies tekee?

Työttömyyskassan asiamiehen tehtäviä ovat:
 • liittymislomakkeen/perintäsopimuksen vastaanottaminen
 • jäsenyyshakemuksen saapumispäivän kirjaaminen
 • jäsenten neuvominen liittymislomakkeen/perintäsopimuksen täyttämisessä
 • jäsenten avustaminen jäsenyyttä koskevissa asioissa (jäsenyyden alkaminen, päättyminen ja jäsenmaksu)
 • jäsenten neuvominen ammattiosastoa vaihtaessa tai liitosta erotessa
 • jäsenten avustaminen työttömyyskassan maksamia etuuksia koskevissa asioissa
 • jäsenyyteen ja työttömyyskassan maksamiin etuuksiin liittyvien ohjeiden toimittaminen osaston käyttöön

Ilmoittaudu kassan asiamieheksi