Alle 25-vuotiaalla velvollisuus hakea tutkintoon johtavaa koulutusta

Jos olet alle 25-vuotias etkä ole peruskoulun tai lukion jälkeen suorittanut ammatillisia valmiuksia antavaa tutkintoa, tulee sinun hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin.

Koulutusta vailla oleva nuori ei voi saada työttömyysetuutta, jos hän ei ole hakeutunut vähintään kahteen opiskelupaikkaan, jotka alkaisivat seuraavana syksynä.

Opiskelupaikkaa on haettava, jos peruskoulun tai lukion jälkeen ei ole suorittanut tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Lisäksi kieltäytyminen koulutuksesta tai sen keskeyttäminen voivat johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa alle 25-vuotias olisi täyttänyt ansiopäivärahan työssäoloehdon. Sen sijaan työllistymistä edistävän palvelun, kuten työvoimakoulutuksen tai työkokeilun, ajalta päivärahaa voi saada. Työllistymistä edistävä palvelu ei kuitenkaan korvaa hakuvelvollisuutta.

Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun, mutta sen tulee johtaa tutkintoon, eli esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen valmistavaan tai valmentavaan koulutukseen hakeminen ei ole riittävää.

Koulutukseen hakemisvelvollisuuden voi TE-toimiston kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa korvata muilla toimilla, jos syynä on esimerkiksi terveydentila tai oppimisvaikeudet.

Oikeutta työttömyysetuuteen ei ole ennen kuin nuori täyttää 25 vuotta, hän suorittaa tutkinnon tai osallistuu esimerkiksi työllistymistä edistäviin palveluihin vähintään 21 kalenteriviikoksi.

Jos et ole täyttänyt vielä 25 vuotta eikä sinulla ole tutkintoa peruskoulun tai lukion jälkeen ja olet esimerkiksi määräaikaisesti töissä, muista siis hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkavaan koulutukseen jo työsuhteesi aikana.

Kevään yhteishauista ja opintovaihtoehdoista saat tietoa Opintopolusta, opintopolku.fi.

Jos olet epävarma tilanteestasi, voit tiedustella koulutukseen hakemisvelvollisuudesta tarkemmin ja vielä mahdollisesti haussa olevista opiskelupaikoista TE-toimiston koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702.