Kuvituskuva. Kuvassa on taustallaEuroopan unionin lippu, josta irtoaa britannian lipulla varustettu pala.

Brexitin vaikutus työttömyysturvaan

EU ja Iso-Britannia solmivat kauppa- ja yhteistyösopimuksen ennen Ison-Britannian eroa EU:sta 31.12.2020. Britanniassa tehtyjä työskentelyjaksoja voidaan jatkossakin lukea ansiopäivärahan työssäoloehtoon, mutta työnhakumatkat eivät näillä näkymin kuulu sopimukseen. Sopimus on voimassa 15 vuotta. 

Brexitin vaikutus henkilön työttömyysturvaan riippuu siitä, kuuluuko hän EU:n ja Britannian välisen erosopimuksen vai kauppa- ja yhteistyösopimuksen piiriin.

Erosopimuksen piirissä oleviin sovelletaan EU-lainsäädäntöä

Henkilöt, jotka ovat liikkuneet jäsenvaltion ja Britannian välillä ennen 1.1.2021, kuuluvat erosopimuksen piiriin. Esimerkiksi Suomessa asuneet Britannian kansalaiset ja vastaavasti Britanniassa asuneet Suomen kansalaiset kuuluvat erosopimuksen soveltamisalaan.

Erosopimuksen perusteella sosiaaliturvaoikeudet säilyvät EU-lainsäädännön mukaisina lähtökohtaisesti eliniän, ellei asumistilanteeseen tule muutoksia. Erosopimus tehtiin 31.1.2020 ja sen oli tarkoitus turvata siirtymäkauden ajan EU:n ja Britannian kansalaisten oikeuksia.

Työskentelyjaksot Britanniassa lasketaan edelleen työssäoloehtoon

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus on voimassa 1.1.2021 alkaen, ja siihen sisältyy sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä.

Sopimuksen perusteella Britanniassa tehtyjä työskentelyjaksoja voidaan jatkossakin lukea ansiopäivärahan 26 viikon työssäoloehtoon.

Edellytyksenä on, että Suomeen palatessaan henkilö liittyy työttömyyskassan jäseneksi kuukauden sisällä muutosta. Kassaan voi poikkeuksellisesti liittyä tämän kuukauden aikana myös työttömänä.

Lisäksi Britanniasta Suomeen palaavan tulee työskennellä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Ansiopäiväraha määräytyy Suomessa tehtyjen, neljän viikon ansiotulojen perusteella.

Työnhakumatkat Britanniaan eivät toistaiseksi mahdollisia

Kauppa- ja yhteistyösopimukseen ei toistaiseksi kuulu mahdollisuus lähteä työnhakumatkalle. 1.1.2021 alkaen työnhakumatkat Britanniaan eivät ole siis mahdollisia. Muutos ei koske niitä, joihin voidaan soveltaa siirtymäajan erosopimusta tai jotka ovat lähteneet työnhakumatkalle 31.12.2020 tai sitä ennen.

Työnhakumatkalle EU- ja ETA-alueelle sekä Sveitsiin on mahdollista lähteä kolmen kuukauden ajaksi ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa. Lue lisää työnhakumatkasta täältä.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista kotisivuillamme.

Lue lisää: