Kuvituskuva. Kokousnuija, lyöntialusta ja näiden välissä asiakirjasymboli, jossa lakipykäläsymboli.

Ansiopäivärahan lisäpäiväoikeus eli eläkeputki poistuu

Hallitus ilmoitti eilen, että ansiopäivärahan lisäpäiväoikeus poistetaan. Lisäpäiväoikeudella tarkoitetaan ikääntyneiden oikeutta päivärahaan enimmäisajan täyttymisen jälkeen, ja sitä kutsutaan myös työttömän eläkeputkeksi. Jos eduskunta hyväksyy lakimuutoksen, lisäpäiväoikeus poistuu asteittain vuodesta 2023 alkaen.

Lisäpäiväoikeuden poistamisen vaikutuksia on tarkoitus lieventää parantamalla ikääntyneiden työssä jaksamista ja jatkamista, lisäämällä työnhakumahdollisuuksia sekä tarjoamalla uusia tukia.

Asteittaiset muutokset ikäluokittain

Lisäpäiväoikeuden lakkauttaminen ei vaikuta niihin, joilla oikeus lisäpäiviin on jo syntynyt. Lisäksi muutos ei koske niitä, jotka siirtyvät eläkeputkeen ennen vuotta 2023. Vuonna 1962 syntyneet ovat viimeinen ikäluokka, jotka voivat käyttää nykymuotoista lisäpäiväoikeutta.

Asteittaiset muutokset koskevat siis vuonna 1963 ja sen jälkeen syntyneitä vuodesta 2023 alkaen. Vuonna 1963 syntyneiden lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee 63 vuoteen, 1964 syntyneiden alaikäraja 64 vuoteen ja vuonna 1965 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joilla ei ole oikeutta lisäpäiviin lainkaan.

Lisäpäiväoikeus päättyy viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Muutosturvapaketti irtisanotuille ikääntyneille

Jatkossa yli 55-vuotiaille tarjotaan lisäpäiväoikeuden sijaan muutosturvapaketti, jos he ovat olleet yli viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa ennen irtisanomista.

Pakettiin kuuluu irtisanomiskorvaus kuukauden ajaksi, sekä irtisanottu saa kahden kuukauden palkkaa vastaavaa koulutustukea Työllisyysrahaston kautta muutosturvana kuukauden irtisanomiskorvauksen lisäksi. Nämä eivät estä ansiopäivärahan maksamista samanaikaisesti.

Vuodesta 2023 alkaen erilaisia tukimuotoja

Vuodesta 2023 alkaen tulee voimaan myös muita muutoksia, joista alla mainitaan näistä keskeisimpiä.

Pitkään samalla työnantajalla työskennelleiden työllistymisvapaita pidennetään irtisanomisajan kestosta riippuen 5, 15 ja 25 päivään.

Yli 55-vuotiaat ovat oikeutettuja saamaan 70 prosentin palkkatukea 10 kuukauden ajalta, jos he ovat olleet työttöminä kaksi vuotta viimeisen 28 kuukauden aikana. Palkkatuki määräytyy 25 viikkotunnin mukaan.

Irtisanotut voivat ilmoittautua työnhakijoiksi ja muun muassa laatia työllistymissuunnitelman TE-toimistossa jo irtisanomisaikana.

Työntekijä voi siirtyä osa-aikaiseen työhön helpommin, jos hän on täyttänyt 55 vuotta ja on ollut töissä samalla työnantajalla vähintään kolme vuotta. Osa-aikatöihin siirtyminen ei ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa mahdollista, joten työnantajalla ei ole automaattista velvollisuutta tarjota osa-aikatöitä.

Lisäksi verotuksen työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 200 eurolla, jos työ on tehty yli 60-vuotiaana.

Päivitämme tiedotetta, jos näihin tietoihin tulee muutoksia.