Kuvituskuva. Vaaka, jonka kupeissa ovat pallurat, joiden sisällä on lakipykälä.

TYJ: Väliaikaisista lakimuutoksista suojaosan korotus säilymässä maaliskuuhun 2021

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n tietojen mukaan hallitus olisi jatkamassa keväällä 2020 voimaan tulleista lakimuutoksista muun muassa suojaosan korotusta, liikkuvuusavustusta ja lomautetun opintojen tutkimista koskevia muutoksia. Muilta osin väliaikaiset lakimuutokset olisivat päättymässä hallituksen esityksen mukaan vuoden loppuun mennessä. 

Suojaosalla tarkoitetaan niitä työttömänä tai lomautettuna saatuja työtuloja, jotka eivät vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi. Työtuloja voisi lakimuutoksen jatkamisen myötä saada 500 euroa (brutto) ilman, että se vaikuttaisi ansiopäivärahaan. Tämä koskisi niitä päivärahan hakujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31.3.2021.

Liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön voisi saada kahden tunnin työmatkan perusteella, jos työsuhde on alkanut viimeistään 31.3.2021.

Lisäksi hallitus esittää, että lomautetun opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkittaisi TE-toimistoissa vuoden 2021 loppuun saakka. Päivärahaa voisi siis saada lomautettuna, vaikka päivärahan hakija opiskelisi päätoimisestikin.

Yrittäjät voisivat myös hakea työmarkkinatukea 31.3.2021 saakka, jos yritystulot ovat vähentyneet koronatilanteesta johtuen.

Lue lisää TYJ:n tiedotteesta.

Muokattu 23.11.2020: lisätty tiedot lomautetun opintojen tutkimisesta ja yrittäjän mahdollisuudesta työmarkkinatukeen.