Kuvituskuva. Kaksi arkkia, jotka symboloivat kyselyä.

Toukokuussa tehdyn luottamushenkilötutkimuksen tulokset julki

Teollisuuden työttömyyskassa teetti toukokuussa tutkimuksen luottamushenkilöille, jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka työttömyyskassan jäsenistölle tarjoamia palveluita voisi parantaa entisestään.

Kyselyyn vastasi pää- ja varapääluottamushenkilöitä, luottamushenkilöitä sekä työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutettuja. Eniten vastauksia saimme pääluottamusmiehiltä, joita oli noin 45 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista. Vastaajia oli yhteensä 1410.

Teollisuuskassa koetaan ennen kaikkea luotettavana, asiantuntevana ja palvelevana organisaationa. Vastausten perusteella kassan tulisi kiinnittää huomiota eniten uudistuvuuteen, sillä vain 15 prosenttia vastaajista koki uudistuvuuden kuvaavan kassaa erittäin hyvin.

Kassan toiminnan kehittymistä arvioitaessa tulos oli myönteinen: noin 67 prosenttia koki toiminnan parantuneen huomattavasti tai jonkin verran viime vuosina. Vastaajien taustoista kävi ilmi, että mitä kauemmin vastaaja on toiminut luottamustehtävissä, sitä useammin kassan toiminnan on koettu kehittyneen.

Kassan tällä hetkellä tarjoamien palveluiden osalta sähköisiin palveluihin, etenkin eAsiointiin, toivottiin eniten kehittämistä. eAsiointia tulisi kehittää selkeämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi, sekä ajantasaisemman tiedon välittämistä hakemusten käsittelyn vaiheista pidettiin tärkeänä. Lisäksi liitteiden lisäämistä eAsioinnissa toivottiin tehtävän helpommaksi.

Luottamushenkilöille suunnattujen palveluiden osalta koulutustilaisuuksia ja kursseja työttömyysturvasta haluttiin lisättävän. Luottamustehtävissä toimivat katsoivat, että heille suunnattua puhelinpalvelua ja kassan verkkosivuilta löytyviä omia sivuja tulisi kehittää edelleen, sekä jäsenille suunnatun chat-toiminnon lisäksi myös luottamushenkilöille voisi perustaa oman chat- tai liveneuvontakaistan.

Yksittäisistä ehdotuksista chat-toiminnon käyttöönotto nousi erityisesti esiin: tällä hetkellä jäsenille ei ole tarjolla chat-tyyppistä neuvontaa eAsioinnin sähköisten viestien lähettämistä lukuun ottamatta. Myös eAsioinnin sähköisiin viesteihin sekä puheluihin vastaamista tulisi nopeuttaa.

Uusien palveluiden käyttöön ottamisesta kärkeen nousivat ajan varaaminen puhelinpalveluun sekä chat-neuvonta. Kannatusta saivat myös ajan varaaminen aluetoimistoihin, puhelinpalvelun aukiolo niin iltaisin kuin viikonloppuisinkin sekä liveneuvonta esimerkiksi tietokoneen välityksellä etänä.

Huomionarvoista oli kuitenkin se, että digitaalisten palveluiden kehittämisestä huolimatta perinteisempien palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä pidettiin toivottavana. Nämä palvelut sisältävät muun muassa asiakaspalvelun aluetoimistoissa, puhelin- ja postiasioinnin. Asiointia työttömyyskassan kanssa halutaan pitää sujuvana myös niille, jotka ovat tottumattomia käyttämään tai eivät käytä lainkaan internetiä.

Luottamustehtävissä toimivat pitivät erityisen tärkeänä kaikkia palvelukanavia koskien sitä, että työttömyystilanteissa on tarjolla selkeitä ohjeita etuuden hakemista varten.

Teollisuuskassa pyrkii tarjoamaan kattavat palvelun kaikille jäsenilleen. Palveluiden monipuolisuutta ja tehokkuutta kehitetään koko ajan. Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen kassan jäsen voi käyttää itselleen luontevinta palvelua.

Tällä hetkellä tarjoamme verkkosivuillamme laajasti tietoa etuuksista niin tekstinä, kuvina kuin videoina. Verkkosivujemme rakennetta muokkaamme selkeämpään muotoon, jotta tarvittava tieto löytyy mahdollisimman helposti. Verkkosivuiltamme löytyvän eAsioinnin kautta voi mihin vuorokauden aikaan tahansa hakea työttömyysetuutta, lähettää liitteitä hakemuksia varten sekä olla sähköisesti yhteydessä asiakaspalvelijoihimme.

Kassaan voi myös olla yhteydessä niin puhelimitse kuin aluetoimistoissa. Puhelimessa palvelemme jäseniämme joka arkipäivä, ja luottamushenkilöille löytyy oma palvelunumeronsa. Koronatilanteen takia aluetoimistoissa ei tosin tällä hetkellä ole kassan henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Luottamushenkilöille suunnattuja palveluita oman puhelinpalvelun lisäksi ovat verkkosivuilta löytyvät omat sivut sekä kesästä alkaen järjestetyt viikoittaiset infotilaisuudet etänä. Sähköisten materiaalien lisäksi tarjoamme myös tulostettavia materiaaleja käytettäväksi esimerkiksi työpaikkojen infotauluilla.

Tutkimuksessa kannatusta saanut ehdotus chat-toiminnosta kassan verkkosivuilla on tällä hetkellä kehittelyssä, ja se tullaan ottamaan käyttöön lähitulevaisuudessa.