Lisää ajantasaista tilastotietoa Teollisuuskassan sivuilla

Teollisuuden työttömyyskassan verkkosivuille on lisätty enemmän tietoa ja kuvia edellisen kuukauden tilastoista.

Tilastokoosteessa on tärkeimpiä lukuja edellisen kuukauden ajalta. Kuukausitilastosta puolestaan löydät kattavammat tiedot paitsi viimeiseltä kuukaudelta, myös aiempien kuukausien vertailutiedot.

Tilastoja -sivulta löydät myös lisää tietoa viimeisen kuukauden tilanteesta, hakemusmääristä, hakemusten käsittelyynottoajasta sekä saapuneista puheluista ja eAsioinnin kautta lähetetyistä viesteistä.

Siirry tarkastelemaan tilastoja täältä