Kuvassa työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen pitää esitystä valtuuston kokouksessa.

Teollisuuskassan valtuusto kokoontui perjantaina 21.8. Vantaalla

Teollisuuskassan valtuuston 21.8. järjestetyssä kokouksessa esille nousivat koronakriisin vuoksi rajusti lisääntyneet lomautukset, kassan onnistuneet toimenpiteet etuushakemusten käsittelyssä sekä sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Teollisuuden työttömyyskassan kassanjohtaja Irene Niskanen kävi kokouksessa läpi kuluneen vuoden tapahtumia.

Teollisuuden työttömyyskassan valtuuston kokous järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta elokuussa, kun alun perin toukokuulle pidettävää kokousta jouduttiin koronaepidemian vuoksi siirtämään.

Keväällä ikävällä tavalla yllättänyt epidemia johti isoihin muutoksiin koko Suomessa. Vaikutukset koskivat myös teollisuusalojen työpaikkoja, ja useat työnantajat joutuivat lomauttamaan työntekijöitään.

Lomautukset iskivät laajasti Teollisuuskassan jäsenistöön ja ansiopäivärahan saajamäärät kasvoivat kevään ja kesän aikana reilusti. Vuoden 2019 heinäkuun loppuun mennessä kassan jäsenistä noin 21 200 oli ollut päivärahan saajia, kun tänä vuonna päivärahaa oli maksettu samalla ajanjaksolla lähes 44 000 hakijalle.

Poikkeuksellisessa tilanteessa hyvä asia on silti ollut se, että työttömistä yli 60 prosenttia on ollut lomautettuja ja työsuhteet ovat säilyneet.

Lomautuksiin reagoitiin nopeasti

Valtiovalta sääti keväällä useita määräaikaisia työttömyysturvaa helpottavia lakeja. Näistä keskeisimpiä ovat olleet jäsenyys- ja työssäoloehdon lyhentäminen 13 viikkoon, päivärahan enimmäisaikalaskurin jäädyttäminen sekä viiden päivän omavastuuajan poistaminen.

– Maan hallitus on luonut lukuisia lakeja ja ohjeistuksia ja väliaikaisia muutoksia, jotta selviämme tästä koronaepidemiasta kaikilta osin mahdollisimman hyvin. Alkuvuodesta tuli työttömyysturvaan useita jäsenen kannalta hyviä muutoksia, toteaa kassanjohtaja Irene Niskanen.

Teollisuuskassa teki lisäksi omia toimenpiteitään kasvaneiden hakemusmäärien käsittelemiseksi. Niskanen nostaa esiin etuuskäsittelyyn tehdyt muokkaukset, uusien työntekijöiden palkkaamiset, viestinnän tehostamisen sekä muun muassa ennakkomaksun käyttöönoton.

Myös Teollisuusliitolta saatu apu sekä luottamushenkilöjärjestelmä saa Niskaselta kiitosta. Luottamushenkilöjärjestelmä ja liiton apu taustaorganisaationa on etu, jota ei kaikilla työttömyyskassoilla ole.

Teollisuuskassa suoriutunut kokonaisuutena hyvin

Kassaan alkoi saapua runsaasti hakemuksia huhtikuussa. Varautumista ja hakemusmäärien arviointia auttoivat työpaikkojen luottamushenkilöt, jotka välittivät tietoa yt-neuvotteluista ja lomautuksista myös kassalle.

Samaan aikaan kassassa aloitettiin uusien työntekijöiden rekrytoinnit sekä viestintään panostettiin jäsenten auttamiseksi lomautustilanteissa.

Kesäkuussa, hakemusruuhkan ollessa pahimmillaan, käyttöön otettiin peruspäivärahan suuruinen ennakkomaksu, joka takasi sen, että hakemusten käsittelyn viivästyessä kassan jäsenet saivat alkuun osan tulevasta päivärahasta.

Helpotuksia tuoneet lakimuutokset ja kassan omat toimet vaikuttivat siihen, että heinäkuussa päivärahaa voitiin maksaa jäsenille jo alle viikon käsittelyajassa.

– Kokonaisuutta arvioidessa olemmekin suoriutuneet tehtävästämme tähän asti hyvin, sillä käsittelyajat eivät kertaakaan ylittäneet laissa olevaa 30 päivän aikarajaa ja vain ajoittain käsittelyaikamme ylitti kaksi viikkoa, kertoo Niskanen.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus mietityttää

Mediassa on ollut jo jonkin aikaa puhetta sosiaaliturvan kokonaisvaltaisemmasta uudistamisesta.

– Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on ollut valmisteilla pitkään, Niskanen taustoittaa. Nyt aikataulu on sovittu niin, että alkuvuodesta alkanut uudistus olisi valmis vuoden 2027 kevääseen mennessä.

– Työttömyysturvan osalta on tunnistettu sen monimutkaisuuden johtuvan siitä, että lakia on uudistettu tekemällä uudistusta uudistuksen päälle, mutta kokonaisuutta ei olla tarkasteltu.

Esille on nostettu malleja yleisestä työttömyysturvasta, jolloin ansiosidonnainen päiväraha ulotettaisiin kaikille työntekijöille riippumatta siitä, kuuluuko hän kassaan vai ei. Erilaisia vaihtoehtoja tämän toteuttamiseksi on myös hahmoteltu, kuten sitä, että yksi taho hoitaisi kaikkien ansioturvan, tai että työttömyyskassaan liittymisestä tehtäisiin pakollista. Tämä arveluttaa kuitenkin Niskasta.

– Meillä on tällä hetkellä 24 palkansaajakassaa ja yksi yrittäjien kassa. Jotta universaalius saataisiin toteutettua, se olisi kallis. Rahoituksen riittämiseksi olisi tingittävä etuuden tasosta tai kestosta tai molemmista.

Sosiaaliturvan tulisi jatkossakin turvata työttömien ja heidän perheidensä toimeentulo.

– Nyt jos koskaan olisi tärkeää, että työttömyysaikainen työttömyysturva olisi sellainen, että sen varassa voi työttömyysajan elättää itsensä ja perheensä.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen

Etuuspäällikkö Kaisa Tikka esitteli kassanjohtajan tilannekatsauksen jälkeen työttömyysturvaan tehtyjä määräaikaisia lakimuutoksia, jotka ovat helpottaneet korona-aikana työttömien ja lomautettujen tilannetta. Lisäksi kehittämispäällikkö Sari Honkanen kävi läpi kassan ajankohtaisia asioita.

Kokouksen lopussa hyväksyttiin kassan tilinpäätös vuodelta 2019. Tilinpäätös oli ylijäämäinen ja tasoitusrahastoaste 425 prosenttia. Kassan talous on siis kunnossa, ja hyvä taloudellinen tila auttaa kohtaamaan mahdollisen huonommankin työllisyystilanteen.