Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset ovat saamassa jatkoa

Työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia ollaan hallituksen esityksen mukaan jatkamassa 31.12.2020 asti. Lakimuutosesityksessä esitetään myös, että ansiopäivärahan enimmäisaika ei kertyisi lomautettujen lisäksi kokonaan työttömillä. Esitystä ei ole vielä vahvistettu.

Jos väliaikaista lakia jatketaan, ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.

Ennen väliaikaista lakimuutosta ansiopäivärahaa on voinut saada aikaisintaan kuuuden kuukauden työskentelyn (26 kalenteriviikkoa) jälkeen. Tällä hetkellä päivärahaa voi saada lyhimmillään noin kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen.

Lisäksi ansiopäivärahan enimmäisaika ei ole kertynyt lomautetuilla väliaikaisen lainsäädännön aikana. Uuden esityksen mukaan myös kokonaan työttömien enimmäisaikalaskuri jäädytettäisiin vuoden loppuun asti.

Myös muilta osin, kuten yrittäjän työttömyysturvaan ja TE-toimistojen toimintaan liittyvien muutosten osalta, lakimuutosten voimassaoloa ollaan jatkamassa.

Lue lisää väliaikaisten lakimuutosten jatkamisesta TYJ:n tiedotteesta täältä.

Katso myös kassan huhtikuinen tiedote väliaikaisten lakimuutosten sisällöstä täältä.