Kassa ottaa käyttöön ansiopäivärahan ennakkomaksun

Ennakkomaksu maksetaan ansiopäivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen käsittely on pitkittynyt ja hakemusta ei ole vielä otettu käsittelyyn. Kassa päättää sen maksamisesta, ja maksu vähennetään myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Ennakkomaksu on 33,66 euroa päivässä.

Koronatilanteen takia hakemusten käsittelyaika on pidentynyt suurten hakemusmäärien vuoksi. Teollisuuden työttömyyskassa ottaa käyttöön ennakkomaksun, jotta jäsenemme voivat saada osan ansiopäivärahastaan jo ennen päivärahahakemuksen varsinaista käsittelyä.

Ennakkomaksua maksetaan 33,66 euroa päivässä (netto) ja enintään viisi päivää viikossa. Sitä voivat saada ansiopäivärahan hakijat, joiden ensimmäistä hakemusta ei ole vielä otettu käsittelyyn. Ennakkomaksua ei haeta erikseen, vaan kassa päättää sen maksamisesta.

Päivärahan hakijan tulee täyttää tietyt ehdot saadakseen ennakkomaksua. Muun muassa hakijan on tullut olla jäsenenä vähintään ansiopäivärahan työssäoloehdon ajan sekä TE-toimiston on tullut antaa esteetön lausunto päivärahan maksamiseksi.

Maksu vähennetään myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Jos päivärahan käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakijalla ei ollut lainkaan oikeutta päivärahaan tai ennakkomaksua on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Hakijalle ei anneta päätöstä ennakkomaksusta, eikä siihen voi hakea muutosta. Maksusta lähetetään hakijalle sähköposti ja tekstiviesti, jos hakija on ilmoittanut kassaan sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Jos haet päivärahaa, niin muistathan käydä lisäämässä tai päivittämässä yhteystietosi eAsioinnissa.