Työttömyysturvan maksatusta sujuvoitetaan

Työttömyysturvaan on tehty koronatilanteen aiheuttaman käsittelyruuhkan johdosta uusia väliaikaisia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on hakemusten käsittelyn helpottaminen ja nopeuttaminen kassoissa. Väliaikainen laki on voimassa 31.10.2020 saakka.

Sovitteluhakemusten sujuvoittaminen

Soviteltavissa hakemuksissa ei käytetä erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista työtuloa, kun hakujakso on alkanut lain voimassaollessa.

Päiväraha maksetaan soviteltuna silloin, kun hakija on tehnyt hakemusjakson aikana työtä ja hänellä on työtuloa. Päiväraha maksetaan soviteltuna silloin, kun työtulo ylittää 300 euroa kuukaudessa. Lyhennetylle työviikolle lomautetuille ei makseta päivärahaa soviteltuna, vaan täysi etuus lomautuspäiviltä.

Soviteltavien hakemusten käsitteleminen vaatii runsaasti työvaiheita etenkin silloin, kun hakujakso on jokin muu kuin neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi. Väliaikaisella lakimuutoksella pyritään vaikuttamaan työvaiheiden määrään poistamalla väliaikaisesti käytöstä erityinen sovittelujakso eli muu kuin neljän kalenteriviikon tai kuukauden jakso ja siihen liittyvä laskennallinen työtulo.

Yrittäjän tuloissa tapahtuneet muutokset oman ilmoituksen perusteella

Yrittäjän tulot huomioidaan oman ilmoituksen perusteella, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi. Yritystulot huomioidaan työttömyysturvassa pääsääntöisesti veropäätöksen tietojen perusteella. Jos tulot ovat laskeneet edellisestä vahvistetusta verotuksesta koronaepidemian vuoksi, voidaan tulojen muutos huomioida työttömyysturvaa maksettaessa oman ilmoituksen perusteella.

Ennakkomaksua korkeintaan kuuden kuukauden ajalta

Lakimuutoksen myötä työttömyysetuutta voidaan maksaa ns. ennakkomaksuna ilman päätöstä kahden kuukauden sijaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta.