TE-toimiston työvoimapoliittisissa lausunnoissa viivettä

Etenkin suurimmat TE-toimistot ovat ruuhkautuneet, ja TE-toimiston työnhakijoille antamat työvoimapoliittiset lausunnot saapuvat viiveellä työttömyyskassoihin. Kassa ei voi maksaa töttömyysetuutta ilman työvoimapoliittista lausuntoa.

Pisimmät viivästykset koskevat asiantuntijalausuntoja esimerkiksi tilanteissa, joissa työttömäksi jääneellä henkilöllä on yritystoimintaa tai hän opiskelee.

TE-toimiston tulisi antaa työvoimapoliittinen lausunto 30 päivän määräajassa.