Osa työttömyysturvan väliaikaisista muutoksista hyväksytty

Osa työmarkkinajärjestöjen ehdottamista muutoksista työttömyysturvaan koronaviruksen aiheuttaman tilanteen helpottamiseksi on hyväksytty eduskunnassa. 

Edusunta on 30.3. hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Muiden muutosten valmistelu jatkuu

Eduskunnan käsittelyssä on edelleen muita työttömyysturvan muutosesityksiä, joita ei ole vielä hyväksytty:

  • työssäolo- ja jäsenyysehdon lyhentäminen väliaikaisesti 13 viikkoon niillä, joilla 26 viikkoa ei täyty
  • ansiopäivärahan enimmäisaika ei kuluisi lomautuksissa, jotka ovat alkaneet 16.3. jälkeen
  • omavastuuajan väliaikainen poistaminen

Seuraa viimeisimpiä tietoja muutosten voimaantulosta kotisivuillamme ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n kotisivuilla tyj.fi.