Jäitkö lakon vuoksi työttömäksi?

Työntekosi estyi jonkun muun alan työtaistelun vuoksi

Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen, jos työntekosi on keskeytynyt jonkun muun alan työtaistelun vuoksi. Silloin, kun lakolla ei pyritä vaikuttamaan työntekijän omiin työehtoihin, mutta työnteko työpaikalla estyy lakon vuoksi, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus seitsemän päivän ajan. Seitsemän päivän ajanjakson jälkeen sinulla on lakon aiheuttaman esteen edelleen jatkuessa oikeus työttömyyspäivärahaan ilman omavastuuaikaa.

Miten työttömyysetuutta haetaan työnteon estymisen ajalta?

  1. Pyydä työnantajaltasi todistus työnteon estymisen syystä.
  2. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle työnteon estymisestä lakon vuoksi. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta.
  3. Hae päivärahaa työttömyyskassasta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen tai lyhyemmältä ajalta esteen päätyttyä.
  4. Toimita hakemuksesi liitteenä palkkatiedot ja työnantajan todistus työnteon estymisestä. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

Työsuhteesi päättyi tai lomautus alkoi lakon aikana

Jos määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi päättyi viimeistään lakon alkamispäivää edeltävänä päivänä, sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen lakon aikana. Samoin työttömyysetuutta voidaan maksaa lakon ajalta, jos määräaikainen työsuhde on alun perin sovittu päättymään lakon aikana.

Lomautuksen ajalta sinulla on oikeus työttömyysetuuteen myös lakon aikana edellyttäen, että lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta. Työttömyysetuuteen on tällöin oikeus, vaikka lakolla pyrittäisiin parantamaan omia työehtojasi.

Toimi näin työn päättyessä tai lomautuksen alkaessa lakon aikana:

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta.
  2. Hae päivärahaa työttömyyskassasta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen.
  3. Toimita hakemuksesi liitteenä palkkatiedot ja tilanteesi mukaan irtisanomisilmoitus tai lomautusilmoitus. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.