Työttömyysturvatehtävien siirto TE-toimistoilta työttömyyskassoille etenee

TE-toimistojen tällä hetkellä hoitamia työttömyysturvatehtäviä on tarkoitus siirtää Kelan ja työttömyyskassojen hoidettavaksi. Muutoksen tarkoituksen on sujuvoittaa työttömyysetuuden hakemista ja mahdollistaa TE-toimistojen parempi keskittyminen työnvälitykseen ja työllisyyden hoitoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön luonnos hallituksen esitykseksi tehtävien siirrosta on parhaillaan lausuntokierroksella.

Jos laki hyväksytään, sen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat ratkaisisivat muun muassa, onko henkilö työtön sekä yritystoiminnassa tai omassa työssä työllistymisen ja opiskelun vaikutuksen henkilön oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Jatkossakin TE-toimisto edelleen ratkaisisi, onko henkilö työttömyysturvalaissa tarkoitettu kokoaikatyötä hakeva työnhakija TE-toimistossa. Lisäksi TE-toimisto päättäisi seuraamuksen asettamisesta, työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella ja antaisi ilmoituksen työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.