Tulorekisterin logo

Tulorekisterin käyttö alkoi työttömyyskassoissa

Mikä muuttui?

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen. Siirrymme vuoden alusta alkaen vähitellen käyttämään tulorekisterin tietoja palkkatodistusten ohella. Tulorekisterin tietoja käytetään ansiopäivärahaoikeuden selvittämiseen ja etuuksien tason laskemiseen.

Vuoden alussa tulorekisterin ja työttömyyskassojen rajapintaa vielä testataan, joten pyydämme toistaiseksi toimittamaan ensi- ja soviteltavien hakemusten mukana tarvittavan palkkatodistuksen tai -laskelman. Näin ansiopäivärahan maksatukseen ei tule viivettä lisäselvityspyynnöstä. Tiedotamme kotisivuilla tulorekisterin tuomista muutoksista liitteiden toimittamiseen.

Jatkossa tulorekisterin ollessa käytössä kysymme vain niitä tietoja, joita emme saa tulorekisteristä. Jos haet etuutta, sinun ei tarvitse liittää tulotietoja hakemukseesi, sillä työttömyyskassa saa tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, pyydämme sinulta lisätietoja, esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa. Tulorekisteri ei korvaa työtodistusta tai palkkalaskelmaa, vaan työnantaja antaa ne kuten tähänkin saakka.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä

Tulorekisteri helpottaa etuuden hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että työttömyyskassa saa hakemuksesi käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Työttömyyskassojen lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisterin tiedot säilytetään ja niitä käsitellään ns. korotetun tietoturvatason ympäristössä.

Tulorekisterissä olevia palkkatietoja pääsee myös itse katsomaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Vain työnantaja voi korjata tai täsmentää tulorekisterissä olevia puutteellisia palkkatietoja.

Lue lisää: Tulorekisterin verkkosivusto tulorekisteri.fi