Etuusmaksut ja verotus vuodenvaihteessa

Ennakonpidätys ja verokortit

Tammikuussa ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2019 joulukuun ennakonpidätystiedoilla. Ennakonpidätys etuuksista on vähintään 25 prosenttia. Verokertymät nollataan vuodenvaihteessa.

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta uudet ennakonpidätystiedot 1.2.2020 alkaen, joten palkkaa varten annettua verokorttia ei tarvitse toimittaa työttömyyskassalle. Myös uudet muutosverokortit etuutta varten saapuvat kassalle sähköisesti.

Peruspäiväraha nousee

Ansiopäivärahan suuruus on sidottu peruspäivärahan suuruuteen, joka nousee 33,66 euroon päivässä. Tästä syystä myös ansiopäivärahan taso nousee ensi vuoden alusta alkaen. Tason nousu koskee myös kaikkia jo maksussa olevia päivärahoja.

Ansiopäivärahan maksu vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteen arkipyhäpäivät aiheuttavat muutoksia ansiopäivärahan maksuaikatauluihin. Suosittelemme hakemuksen toimittamista sähköisen asioinnin kautta, koska silloin se on kassan käytössä välittömästi lähettämisen jälkeen.

Jatkohakemukset, joissa on neljä kalenteriviikkoa työttömyys- tai lomautusaikaa, maksetaan alla olevan maksuaikataulun mukaisesti. Ensihakemuksiin ja jatkohakemuksiin, joissa on työssäoloaikaa tai muuta selvitystä vaativaa, ei voida vuodenvaihteessa taata tiettyä maksupäivää.

Neljän kalenteriviikon työttömyys- tai lomautusajan jatkohakemusten maksuaikataulu

Hakujakso Maksupäivä
25.11.-22.12.2019

23.12. aikana kassalle saapuneet hakemukset maksetaan aikaisintaan maanantaina 30.12.2019.

24.-27.12. saapuneet hakemukset maksetaan aikaisintaan 31.12.2019.

2.12.2019-29.12.2019 Maanantaina 30.12. saapuneet hakemukset ovat maksussa aikaisintaan 2.1.2020. Seuraava maksupäivä on 3.1.2020.

Aktiivimallista luovutaan vuoden 2020 alussa

Aktiivimallista luovutaan vuoden 2020 alusta alkaen. Alennettuna maksetut päivärahat palautuvat normaalin suuruisiksi 1.1.2020 alkaen. Vuodelta 2019 maksettaviin etuuksiin aktiivimalli vaikuttaa, vaikka ne maksettaisiin 2020 puolella.

Myös aktiivimallin velvoitteista luovutaan, eli aktiivisuutta työhön tai koulutukseen osallistumisessa ei enää seurata. Kassalle ei siis tammikuusta 2020 alkaen tarvitse toimittaa todistuksia esimerkiksi koulutuksista aktiivisuuden seurantaa varten. Työnteosta, koulutuksista ja yrittäjyydestä ilmoitetaan kuitenkin TE-palveluihin ja päivärahahakemuksessa jatkossakin.