Työttömyyskassan jäsenmaksu laskee 2020

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuodelle 2020 laskee 0,35 prosenttiin ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Finanssivalvonta vahvistaa jäsenmaksun vuosittain kassan hallituksen esityksen pohjalta.

Työttömyyskassan ja Teollisuusliiton jäsenmaksu ensi vuonna on yhteensä 1,35 prosenttia. Tänä vuonna kokonaisjäsenmaksu oli 1,45 prosenttia. Voit lukea asiasta tarkemmin Teollisuusliiton sivulta.