Yrittäjäperheeseen kuuluvan ansioturva selkenee

Yrittäjän perheenjäsen, joka ei omista yrityksestä mitään, voi jatkossa vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa työttömyyden varalta. Tämä tulee mahdolliseksi, koska pelkkää työskentelyä perheen omistamassa yrityksessä ei enää katsota yrittäjyydeksi.

Lakimuutos parantaa perheenjäsenen asemaa heinäkuun alusta lähtien.

Perheen osittain tai kokonaan omistamassa yrityksessä työskentelevä perheenjäsen voi saada ansiopäivärahaa palkansaajakassasta, jos hän ei itse omista yrityksestä mitään.

Ansiopäivärahaa myönnetään perheenjäsenelle kuitenkin vain, jos hän on työskennellyt perheyrityksessä 52 työssäoloehdon täyttävää viikkoa palkansaajakassan jäsenenä 1.7.2019 alkaen. Muulla työnantajalla tehty työ oikeuttaa ansioturvaan 26 viikon työskentelyn perusteella. Perheyrityksessä ja muulla työnantajalla tehtyä työskentelyä ei voi yhdistää työssäoloehdon täyttämiseksi.

Tämän lisäksi perheenjäsenellä ei ole saanut olla omistusosuutta yrityksestä 12 kuukauteen.

Muutos vähentää epäselvyyttä niissä tilanteissa, joissa henkilö ei välttämättä ole ollut tietoinen yrittäjän asemastaan hakiessaan päivärahaa Teollisuuden työttömyyskassasta tai muusta palkansaajakassasta. Henkilö, joka on katsottu yrittäjäksi työttömyysturvalaissa, ei voi hakea ansiopäivärahaa palkansaajakassasta, koska hänen olisi tullut vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa.

Jatkossa yrittäjän perheenjäsen, jolla ei ole omistusosuutta yrityksestä, voi vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa, koska hänet katsotaan työttömyysturvalaissa palkansaajaksi.

Lisätietoa asiasta voi kysyä kassan palvelunumerosta, puh. 020 690 455.