Uuden hallitusohjelman tavoitteena selkeämpi sosiaaliturva – aktiivimalli puretaan

Uudessa hallitusohjelmassa sosiaaliturvaa pyritään uudistamaan selkeämpään ja toimivampaan järjestelmään, jossa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamista edistetään. Aktiivimalli aiotaan purkaa, jonka tilalle valmistellaan henkilökohtaiseen työnhakuvelvoitteeseen ja palveluihin perustuvaa mallia. 

Antti Rinteen johtamien hallitusneuvotteluiden tuloksena syntyneessä hallitusohjelmassa esitetään alustavia linjauksia, mihin suuntaan sosiaaliturvauudistusta ollaan viemässä. Huomionarvoista uuden hallituksen listalla on myös paluu kolmikantayhteistyöhön sosiaaliturvankin näkökulmasta katsottuna.

Hallituksen lähtökohtana on muokata sosiaaliturvauudistusta siten, että myös se mahdollistaa asetetun 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen. Tähän päästään parantamalla palveluiden oikea-aikaisuutta ja viranomaisten yhteistyötä, sekä kehittämällä työttömille suunnattuja palveluita osallistavaan ja ennaltaehkäisevään suuntaan. Lisäksi digitalisaation mahdollisuuksia halutaan hyödyntää entistä kattavammin.

Työelämän murros ja työskentelyssä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että sosiaaliturvaa tulee muokata ihmisen näkökulmasta ennakoitavampaan suuntaan. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on turvata toimeentulo myös silloin, kun sosiaaliset riskit, kuten työttömyys tai sairaus, tulevat kohdalle. Hallitusohjelmassa nostetaan esille useita parannettavia kohteita, joilla pyritään selkeyttämään työttömyysturvaa sekä parantamaan työttömien saamaa tukea.

Aktiivimallin purkutalkoot

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aktiivimallista aiotaan luopua, kun työllistymisvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Myös työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää eli karensseja kohtuullistetaan. Aktiivimallista siirrytään kohti henkilökohtaisempia, työllistymisen edellytyksiä mahdollistavia palveluita muun muassa työllistämispalveluiden ja koulutuksen avulla. Aktiivimallin purkamisesta ei esitetty vielä tarkempaa aikataulua.

Uusi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi twiitissään 10.6., että sosiaali- ja terveysministeriö on jo aloittanut valmistelun mallin purkamiseksi. Malli puretaan niin pian kuin mahdollista hyvän lainsäädäntötavan ja Kelan järjestelmien muutostarpeiden puitteissa. Myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä toteaa Verkkouutisille saman päivän aikana, että ensimmäiset työllisyystoimet valmistellaan budjettiriiheen. Uuden hallituksen ensimmäinen budjettiriihi on edessä tulevana syksynä.

Työn eri muotoja selkeytetään sosiaaliturvassa

Palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista aiotaan helpottaa työttömyysetuuksia haettaessa. Aiemmin työaikavalvonnan ulkopuolella olleet henkilöt eivät ole voineet saada ansiopäivärahaa, mutta jatkossa tavoitteena olisi saattaa työaikavalvonnan ulkopuolella olevat ja erilaisia työaikoja tekevät soviteltavan päivärahan piiriin. Käytännössä tämä voisi merkitä sitä, että soviteltavaa päivärahaa tarkasteltaisiin pelkästään työstä saatujen tulojen perusteella.

Yrittäjyyden ja palkkatyön välistä rajanvetoa pyritään selventämään niin sanotulla yhdistelmävakuutuksella. Yhdistelmävakuutus tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi vakuuttaa itsensä tietyin edellytyksin myös palkansaajakassassa ja päin vastoin. Parannuksia olisi luvassa samalla yrittäjän sosiaali- ja eläketurvaan.

Lisäksi työssäoloehtoa pyritään kehittämään edelleen ottamalla paremmin huomioon työmarkkinoilla käynnissä oleva murros, kun työskentelyn muodot ovat muuttuneet. Digitalisaation mahdollisuuksia tulee hyödyntää entisestään muun muassa kassoissa vuonna 2020 käyttöön otettavan tulorekisterin avulla. Tulorekisterin tietosisältöä tulisi kasvattaa, jotta sen käyttöönotto tehostaisi etuuksien käsittelyä.

Päivitetty 11.6.2019: lisätty Aino-Kaisa Pekosen ja Juha Sipilän kommentit aktiivimallin purkamisen aikataulusta.