Valtuustossa esillä työttömyysturvan ja kassan muutokset

Teollisuuden työttömyyskassan valtuustossa painottuivat kassan toimintaympäristön, lainsäädännön että kassan työn monet muutokset.  Isoin tulossa oleva kassan toimintaan vaikuttava uudistus on mahdollinen sosiaaliturvan kokonaisuudistus.    

Tiuhat lakimuutokset vaativat työttömyyskassan työprosessien ja järjestelmien muuttamista.  Jäsenten asiointiin vaikuttavat sähköisten palveluiden kehittyminen sekä tulorekisterin käyttöönotto ensi vuoden alussa.

Teollisuuden työttömyyskassan valtuusto kokoontui 22.5. Helsingissä.

Uudet tehtävät mahdollisia

Kassanjohtaja Irene Niskanen kävi puheessaan läpi sekä tiedossa olevat että suunnitellut uudistukset. Niskanen totesi, että julkisuuteen on tuotu näkemyksiä ja malleja, joista osassa kassajärjestelmä muuttuisi suuresti.

Työttömyyskassojen tehtäviä muuttaa todennäköisesti sosiaaliturvan kokonaisuudistus, jonka uusi hallitus käynnistänee.

– Sosiaaliturvauudistus on työttömyyskassoille jopa tärkein hallitusohjelman osuus. Vielä ei tiedetä, miten uudistus vaikuttaisi kassojen työhön. Mutta jo nyt julkisuudessa on esitetty hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, miten uudistaa työttömyysturva. Ja siinähän ansiosidonnaisen osuus on merkittävä, Niskanen sanoi.

Niskanen kuvasi puheessaan myös työttömyyskassassa tehtävän työn muutosta.

– Osa tehtävistämme automatisoituu. Etuuskäsittelijä tekee ajan myötä yhä enemmän palvelutyötä. Hän on ennen kaikkea työttömyysturva-asiantuntija, tiedonvälittäjä ja neuvontapalveluiden hoitaja.

Jäsenmaksu laskenut

Asiakkuuspäällikkö Juha Vierimaa esitteli viime aikojen toteutuneet lakimuutokset. Hän kertoi myös lisääntyneistä keinoista, joilla työtön voi täyttää aktiivisuusehdon. Kehittämispäällikkö Sari Honkanen puolestaan selvitti asiakaspalvelujärjestelmien uudistuksia, jotka monipuolistavat ja sujuvoittavat asiointia.

Valtuusto kuuli kassan tuoreen jäsenkyselyn tulokset.  Ne osoittavat, että jäsenet ovat keskimäärin tyytyväisiä kassaan ja sen palveluihin. Kiitosta saavat erityisesti asiakaspalvelu ja sen ystävällisyys sekä sähköisen asioinnin helppous. Tulokset nostavat esiin myös hyödyllistä tietoa kehittämiskohteista.

Teollisuuden työttömyyskassan jäsenten työllisyystilanne on viime vuosien aikana kohentunut ja etuusmenot ovat laskeneet. Huhtikuussa ansiopäivärahaa sai hieman yli 12 000 kassan jäsentä eli 8,5 prosenttia.

– Pystyimme alentamaan kassan jäsenmaksun tälle vuodelle 0,45 prosenttiin. Tämä on hyvä suunta ja vastaa tavoitettamme saada jäsenmaksumme entistä kilpailukykyisemmäksi, Niskanen kertoi.

Valtuusto vahvisti kassan viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kuvassa: kassan hallituksen puheenjohtaja Hannu Siltala (vas.), kehittämispäällikkö Sari Honkanen, hallintopäällikkö Jaana Vahlberg ja työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.