Aktiivimalli leikkasi etuuksia yli kolmannekselta – väliraportteja julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön väliraportissa arvioitiin alustavasti aktiivimallin vaikutuksia työttömyyden torjumiseksi. Aktiivimalli leikkasi yli kolmannekselta työttömyysetuuksia, ja erityisen usein leikkaukset kohdistuivat vanhempaan väestöön sekä lisäpäiviä saaviin.

Aktiivimalli lisäsi osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin ja myös työskentely työttömyysaikana yleistyi. Toisaalta palveluihin osallistuminen koski lyhyempiä jaksoja, jotta niillä täytettäisiin aktiivimallin ehdot. Arviointia aktiivimallin vaikutuksista työllistymiseen monimutkaisti talouden suhdannetilanteen yleinen parantuminen, joten aktiivimallin suoraa yhteyttä työllisyyden parantumiseen oli hankala osoittaa. TE-toimistojen asiantuntijat eivät pidä aktiivimallia onnistuneena uudistuksena.

Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti julkaistiin tiistaina 7.5. Voit lukea työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen sekä ladata raportin täältä.

Myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on julkaissut selvityksen aktiivimallin vaikutuksesta ansiopäivärahan saajiin. Aktiivimalli alensi ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen ansiopäivärahaa 52 prosentilta niistä, jotka olivat kokonaan työttömiä mallin voimaantullessa. Vuoden 2018 alkupuoliskolla työttömäksi jääneistä 36 prosenttia sai alennettua ansiopäivärahaa aktiivimallin toisella tarkastelujaksolla.

VATTin lisäksi Kela on tehnyt selvityksen, kuinka moni peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella oleva on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen. Selvitysten perusteella aktiivisuusehdon täyttäminen on ollut hankalaa hieman yllättäen Uudellamaalla, kun taas aktiivimallin vuoksi päivärahaa on leikattu vähiten Pohjanmaalla. Aloilla, joilla on tarjolla paljon lyhyitä sijaisuuksia, on aktiivisuusedellytyksen täyttäminen ollut helpompaa. Vanhempi työmarkkinoiden käytettävissä oleva väestö, eli 55-64 –vuotiaat, on joutunut leikkurin kohteeksi muita ikäryhmiä useammin, ja naisten työttömyysetuutta alennettiin harvemmin kuin miesten.

VATTin ja Kelan tutkimuksista lisää sosiaali- ja terveysministeriön 16.5. julkaisemassa tiedotteessa.

Lisätty 17.5.2019 tiedot VATTin ja Kelan selvityksistä.